Når jeg kommer rundt på arbejdspladserne oplever jeg, at der er en stor efterspørgsel på viden om, hvordan man håndterer de fastlåste konflikter, der kan opstå mellem professionelle, borgere og pårørende. Jeg udbyder derfor nu et 6-dages konflikthåndteringskursus for fagfolk, der arbejder indenfor handicap, psykiatri, misbrug, demens, socialt udsatte, kriminalforsorg osv. Det skal understreges, at kurset er for professionelle. Jeg møder bestemt også borgere og pårørende, som efterspørger mere viden om, hvordan man håndterer konflikter med professionelle. Men det ville være et andet kursus …

Kurset hedder: Konflikthåndtering – hvordan kan vi som professionelle blive bedre til at forstå konflikter med borgere, pårørende og hinanden? Se programmet for de seks dage her: Konflikthåndteringskursus efteråret 2018. Jeg er stolt over at kunne præsentere formidable undervisere som psykolog Michael Danielsen, psykolog Grethe Pedersen, psykolog Trine Uhrskov og ergoterapeut Birgitte Gammeltoft i vores fælles forsøg på at komme med bud på, hvordan vi bedre kan forstå konflikterne og derfor agere mere konstruktivt. Jeg underviser selv den første og den sidste dag, og så er jeg med som ekstra deltager de øvrige dage.

Idéen med kurset er, at vi bruger den første dag på at tænke over, hvor meget vi kan ændre på en fastlåst konflikt ved at øge vores forståelse for såvel egne som andres forsvarsmekanismer. Den næste dag bruges på at se nærmere på konflikterne professionelle imellem. Man kan desværre opleve, at samarbejde blandt professionelle kan være sværere end samarbejdet med borgere og pårørende. Den tredje dag sættes fokus på konflikthåndtering i samarbejdet med borgere. Både den reviderede low arousal metode og feedback informed treatment kan være helt konkrete måder at arbejde konfliktnedtrappende og – forbyggende på. Fjerdedagen bruges på at belyse de konflikter, der kan opstå i det vigtige pårørendesamarbejde. Og indtil den femte dag har der været mange ord og megen samtale, men der skal også tænkes over, hvad vi stiller op, når vi ikke altid kan nå hinanden med vores ord. Derfor sættes der fokus på sansestimulering og sanseintegration som en alternativ måde at tænke konflikthåndtering på. Endelig bruges den sidste dag på, at man som deltager får tid til at sammentænke idéerne og teorierne med praksis. Fire kursister medbringer hver deres case, som holdet arbejder med hele dagen. Jeg glæder mig til alle drøftelserne med underviserne og deltagere på holdet.

Kurset afholdes i Odense på Mødecentret. Alle dage fra kl. 9.00 til kl 15.00. Det koster 7000 kr + moms. Der er plads til 30 deltagere på holdet. Man tilmelder sig på min hjemmeside under Kurser, og tilmeldingen er bindende. Læs mere på Praktiske oplysninger.

Jeg håber, at I vil synes, at kurset er brugbart.