Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Århus Universitet i 2001 med speciale i mang­lende erkendelse. Efter nogle år som neuropsykolog på handicapområdet blev jeg selvstændig psykolog i 2004. Jeg superviserede professionelle, der samarbejder med mennesker med problemskabende adfærd. Det bragte mig rundt i landet til samtlige velfærdsområder, hvor jeg fik indblik i den psykiske slitage, som kan få værdierne til at skride for professionelle. Jeg fik øje på forråelsen.

Jeg skrev den alvorlige bog Når gode mennesker handler ondt – tabuet om forråelse som min øjenvidneberetning om forråelse og krænkelser. Jeg brugte ondskabens psykologi og socialpsykologien til at forstå, hvordan forråelse kan blive en mestringsstrategi for medarbejdere og ledere.

Nu arbejder jeg udelukkende som foredragsholder, og jeg er dybt taknemmelig for, at flere og flere ønsker at sætte forråelsesrisikoen på dagsordenen, så vi i fællesskab kan gøre noget ved problemerne. 

Jeg har heldigvis også fået indblik i, hvordan professionelle gang på gang lykkes med at hjælpe andre. De erfaringer har jeg nu samlet i den håbefulde bog Mennesket er motiveret – og derfor er vores arbejde så meget mere end styring. Bogen er mit forsøg på at beskrive det enorme udvalg af samarbejdsmetoder, som gør, at vi aldrig kan have prøvet alt. Der vil altid være flere muligheder for at være en hjælp i andres liv.

Da Når gode mennesker handler ondt skulle oversættes til norsk, indså jeg, at der er sket mangt og meget på de forgangne ti år. Jeg skrev derfor bogen om i 2023. En af de store forandringer blev, at jeg stod tydeligere frem som forrået medarbejder, som tavst vidne til andres forråelse og som den konsulent, der var med til at ødelægge en arbejdsplads. En anden afgørende forandring blev, at jeg endelig var i stand til at pege på mulige løsninger på forråelse som et vildt problem.