Fagbladet FOA

Psykolog Dorthe Birkmose for Fagbladet FOA. Optaget af Pernille Magaard Bøgh. 2023.

Om problemerne på jobcentrene

Dorthe Birkmose siger, at borgerne IKKE er problemet, men at problemet er de kroniske sygdomme og ubehandlede traumatiseringer. Hun siger, at medarbejderne og lederne på jobcentrene IKKE er problemet, men at problemet er slitagen i form af afmagtsfølelser, omsorgstræthed og især den moralske stress. Hun siger, at jobcentrene IKKE er problemet, men at problemet er en lovgivning gennemsyret af mistro – og årtiers quick fixes.

Knaphedens Psykologi

Dorthe Birkmose om knaphedens psykologi. DemensDagene 2023. Nationalt Videnscenter for Demens

Professionel hjælpekunst er så meget mere end styring

Foredraget kan bruges til en fælles drøftelse af et konkret samarbejde, som er vanskeligt. Der er mulighed for fire gange at pause foredraget for at drøfte perspektivskifte som metode, styrende metoder, følgende metoder og vejledende metoder. Brug endelig mere end 3 minutter på hver refleksion. VISO-konferencen 2022.

FOA Webinar

Introduktion til emnet forråelse og inspiration til samarbejdet med børn, borgere og pårørende – også når det er svært. Du præsenteres for relevante værktøjer og inspiration fra værktøjskassen ”Sig det højt! Gør det fagligt.

Sig det højt – gør det fagligt

Sig det højt – gør det fagligt.  FOA 2021.  Produceret af KONTRA produktioner.

Fagbladet FOA

Dorthe Birkmose fortæller om forråelse, quick fixes og genopretningsplan i 4 videoklip fra en artikel på Fagbladet FOAs hjemmeside. Læs artiklen her. Produceret af Rasmus Handberg Baunegaard Nielsen og Tobias Stidsen fra Fagbladet FOA.

Følelsesmæssige reaktioner i en tid med Covid-19

Sundhedsstyrelsen. Videncenter for værdig ældrepleje.

Etik i ældreplejen - er der brug for et paradigmeskifte?

Ældretopmødet 2020. Arrangeret af FOA, KL, Ældresagen og Sundheds- og Ældreministeriet.

Debat om værdig ældrepleje. Folkemødet 2018.

Dorthe Birkmose deltager i debat om værdig ældrepleje i Sunndhedsstyrelsens telt på Folkemødet 2018. Produceret af Videnscenter for Værdig Ældrepleje, Sundhedsstyrelsen, Folkemødet 2018.

Når afmagt fører til forråelse.

Det samlede foredrag fra VISO konferencen 2018. Produktion af ANTV – Anerkendende TV.

Vores tolkninger af andres adfærd og Når gode mennesker handler ondt – Tabuet om foråelse.

Vores tolkninger af andres adfærd. Optaget på Demenskoordinatorer i Danmarks årskursus d. 12. september 2014. Når gode mennesker handler ondt – Tabuet om foråelse. Optaget i 2013. Begge foredrag er produceret af Andreas Frøsting fra Netikka.