FOA Webinar

Introduktion til emnet forråelse og inspiration til samarbejdet med børn, borgere og pårørende – også når det er svært. Du præsenteres for relevante værktøjer og inspiration fra værktøjskassen ”Sig det højt! Gør det fagligt.

Sig det højt – gør det fagligt

Sig det højt – gør det fagligt.  FOA 2021.  Produceret af KONTRA produktioner.

Fagbladet FOA

Dorthe Birkmose fortæller om forråelse, quick fixes og genopretningsplan i 4 videoklip fra en artikel på Fagbladet FOAs hjemmeside. Læs artiklen her. Produceret af Rasmus Handberg Baunegaard Nielsen og Tobias Stidsen fra Fagbladet FOA.

Følelsesmæssige reaktioner i en tid med Covid-19

Sundhedsstyrelsen. Videncenter for værdig ældrepleje.

Etik i ældreplejen - er der brug for et paradigmeskifte?

Ældretopmødet 2020. Arrangeret af FOA, KL, Ældresagen og Sundheds- og Ældreministeriet.

Debat om værdig ældrepleje. Folkemødet 2018.

Dorthe Birkmose deltager i debat om værdig ældrepleje i Sunndhedsstyrelsens telt på Folkemødet 2018. Produceret af Videnscenter for Værdig Ældrepleje, Sundhedsstyrelsen, Folkemødet 2018.

Når afmagt fører til forråelse.

Det samlede foredrag fra VISO konferencen 2018. Produktion af ANTV – Anerkendende TV.

Vores tolkninger af andres adfærd og Når gode mennesker handler ondt – Tabuet om foråelse.

Vores tolkninger af andres adfærd. Optaget på Demenskoordinatorer i Danmarks årskursus d. 12. september 2014. Når gode mennesker handler ondt – Tabuet om foråelse. Optaget i 2013. Begge foredrag er produceret af Andreas Frøsting fra Netikka.