Hvis jeg ikke besøger din arbejdsplads i 2023, så ses vi måske i Tórshavn, på en konference, hos din fagforening eller hos Autismeforeningen. På de mere eller mindre åbne arrangementer får jeg lov til at tale om motivation, moralsk stress, perspektivskifte, værnene mod forråelse og profesionel hjælpekunst.

Her er en liste over de steder, hvor jeg dukker op i resten af  2023:

Åbne arrangementer

Den 20. oktober 2023 underviser jeg hos Synergi i Tórshavn. Læs mere på Menniskjan er motiverad

Konferencer

Jeg er blandt oplægsholderne på Vejlefjord d. 28. august 2023: Specialiseret rehabilitering 2023

Jeg har fået en hel dag i Haderslev sammen med Resoptis ledernetværk i Syddanmark d. 31. august 2023: Forebyggelse af forråelse – med fokus på ledelse i demensomsorgen

Jeg er en af mange oplægsholdere på DKDKs årsmøde d. 13.-15. september 2023: DKDKs Årskursus 2023

Ligeledes på KABS VIDENs Nationale Konference om rusmidler d. 2. oktober 2023: Ambivalens, modstand og motivation

Syddansk Universitetsforlag og jeg pønser på noget på Bellascenen kl. 12.30 d. 5. november 2023 på Bogforum … mere information følger.

Jeg har fået formiddagen hos HelsingUng d. 21. november 2023, inden de unge tager over: HelsingUng 2023

Fagforeningernes fyraftensmøder og temadage

DSR Nordjylland sætter fokus på psykologisk tryghed og andre løsninger på problemet med forråelse d. 7. september 2023 for TRIO: Trio-dag i DSR

Det handler om værnene mod forråelse hos Socialrådgiverne i Aalborg d. 19. september 2023: Skridtene væk fra forråelse

Jeg har fået en hel dag med ergoterapeuterne og andet godtfolk hos Ergoterapeutforeningen d. 27. september 2023 i Århus: Mennesket er motiveret

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen står for en større arbejdsmiljøkonference d. 4. oktober 2023 i Fredericia: Konference for arbejdsmiljøgrupper

Hos FOA Roskilde d. 5. oktober 2023 skal vi drøfte: Moralsk stress

Jeg er en af oplægsholderne på Vejlederkonferencen hos Uddannelsesforbundet d. 7. november 2023 på Nyborg strand: Samba 11 Konference

Brugerorganisationernes aftenarrangementer

Efter et travlt forår sammen med LEV besøger jeg Autismeforeningen i Århus d. 5. september 2023: Forråelse er alles ansvar

Måske ses vi?