Hvis jeg ikke besøger din arbejdsplads i 2023, så ses vi måske hos Lindberg Fenger, på de neuropædagogiske efteruddannelser, på en konference, hos din fagforening eller hos brugerorganisationerne. Her er en liste over de steder, hvor jeg dukker op i 2023:

Åbne arrangementer

Den 21. februar 2023 udbyder Pia Lindberg Fenger en temadag, hvor jeg bruger hele dagen på at tale om min nye bog Mennesket er motiveret. Den er den eneste åbne temadag i år, så tjek det ud:

Mennesket er motiveret

Den 20. oktober 2023 underviser jeg hos Synergi i Tórshavn. Der kommer et opslag om arrangementet på

Forsíða

Neuropædagogiske efteruddannelser

Jeg er en af mange undervisere på den neuropædagogiske efteruddannelse på Fyn:

Neurouddannelsen

Og på den neuropædagogiske efteruddannelse på Sjælland:

Efteruddannelse i neurorehabilitering og neuropædagogik 2023-2024

Konferencer

Jeg er blandt oplægsholderne på Demensdagene i maj 2023: Demensdagene 2023

På Vejlefjord d. 28. august 2023 (link følger)

Hos Resoptis ledernetværk i Syddanmark d. 31. august 2023. Der kommer sikkert et opslag her: Resopti

Og hos DKDK i september 2023. Når programmet er klar, ligger det her:

Årskursus

Fagforeningernes fyraftensmøder og temadage

BUPL Midtvestjylland d. 7. februar 2023: Mennesket er motiveret

FOA Frederiksberg d. 8. februar 2023: Perspektivskifte som værn mod forråelse

FOA Frederikssund d. 9. februar 2023: Forråelsesrisikoen

Socialpædagogerne Nordsjælland d. 2. marts 2023: Mennesket er motiveret

FOA Frederikshavn d. 16. marts 2023, hvor der først er et arrangement for de tillidsvalgt og bagefter et åbent arrangement for medlemmerne: FOA Frederikshavn

Socialpædagogerne Lillebælt d. 24. maj 2023: Mennesket er motiveret

Ergoterapeutforeningen d. 7. juni 2023 i Odense (link følger)

DSR Nordjylland d. 7. september 2023 (link følger)

Faggruppen Bostøtte og Botilbud hos Dansk Socialrådgiverforening d. 19. september 2023 (link følger)

Ergoterapeutforeningen d. 27. september 2023 i Århus (link følger)

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen d. 4. oktober 2023 i Fredericia: Konference for arbejdsmiljøgrupper

FOA Roskilde d. 5. oktober 2023 (link følger)

Vejlederkonference hos Uddannelsesforbundet d. 7. november 2023 på Nyborg strand (link følger)

 

Brugerorganisationernes aftenarrangementer

LEV Silkeborg d. 11. april 2023: Der kommer opslag på LEV Silkeborg eller deres facebookside

LEV Roskilde/Lejre d. 8. juni 2023: Der kommer opslag på LEV Roskilde/Lejre eller deres facebookside

LEV Horsens d. 21. juni 2023: Om mental robusthed

Autismeforeningen d. 5. september 2023 i Århus (link følger)

DHF Nordvest d. 6. september 2023 i Vrå (link følger)