I håbet om et efterår og en vinter uden for mange corona-aflysninger har jeg lavet denne oversigt over, hvor man kan møde mig det næste års tid. Jeg taler stadig mest om forråelsesrisikoen, men der er også flere aftaler om, at jeg skal tale om motivationsarbejdet og alternativerne til styringsparadigmet. Jeg har en del aftaler med fagforeningerne, hvor man kan tilmelde sig, hvis man er medlem eller studerende. Der er også nogle mere åbne arrangementer. Lad mig tage dem først:

Åbne arrangementer
Pædagogisk lederkonference i Odense d. 13. og 14. september 2021. Læs mere: https://www.paedagogisk.com/vare/lederkonferencen-2021/?v=dd65ef9a5579

Norsk konference “Barnet og rusen” i Sandefjord d. 28. og 29. september 2021. Læs mere: https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/barnet-rusen-2021/

På Neuro-dagen i Odense d. 26. oktober 2021 har Komponent givet mig taletid om formiddagen. Læs mere: https://www.cok.dk/neurodagen

Seminarer.dk arrangerer to identiske temadage, hvor jeg underviser sammen med psykolog Rikke Høgsted d. 11. januar 2022 og d. 18. januar 2022: https://seminarer.dk/kurser/nar-forraelse-bliver-en-overlevelsesstrategi/.

PS Videnscenter afholder et 3 timers eftermiddagsarrangement og et identisk 3 timers aftenarrangement d. 19. januar 2022 i Holbæk, hvor jeg skal tale om de fem skridt væk fra forråelse. Læs mere: https://psvidenscenter.dk/events/foredrag_med_dorthe-birkmose/ og https://psvidenscenter.dk/events/foredrag_med_dorthe_birkmose_2/

Socialt Udviklingscenter SUS afholder to identiske temaeftermiddage i Jylland og på Sjælland d. 5. april 2022 og d. 20. april 2022 kl. 13.00 – 16.00. Begge arrangementer er fuldt booket.

Hos Hjernepraxis står pædagog Lisbeth Winkel Madsen hvert år for en neuropædagogisk efteruddannelse, hvor jeg er en af de mange undervisere. Min undervisningsdag på 2021/2022-holdet er d. 10. maj 2022, og det kommer til at handle om forråelsesrisikoen.

Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter afholder en temadag lige udenfor Fredericia d. 17. maj 2022. Jeg får lov til at tale om min nye bog “Mennesket er motiveret” Se mere på: Mennesket er motiveret

Og efter sommeren 2022:

Jeg ved kun, at jeg er booket til at undervise på Færøerne d. 7. -11. november 2022. Jeg ved endnu ikke hvor og hvem, men det får jeg nok snart at vide. Og hvis der er åbne arrangementer imellem, så skal jeg nok skrive det her.

 

Fagforeningsarrangementer
Danske Fysioterapeuter i Nordjylland d. 7. september 2021 kl. 17.00 – 20.00. Læs mere: https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-nordjylland/eventlist/mennesket-er-motiveret

FOA Nordjylland afholder en eftermiddag i Aalborg d. 8. september 2021 kl. 13.00 – 15.00 kun for ledere. Læs mere: https://www.foa.dk/afdelinger/foa-nordjylland/aktiviteter/foredrag-med-dorthe-birkmose-styring-i-ledelse-080921

FOA Nordjylland afholder også en temaaften d. 8. september 2021 for alle medlemmer kl. 18.00 – 20.30. Læs mere: https://www.foa.dk/afdelinger/foa-nordjylland/aktiviteter/foredrag-med-dorthe-birkmose-om-forraaelsesrisikoen-080921

Kommuneklubben for pædagoger i BUPL Sydøst holder fyraftensmøde i Næstved kl. 17.30 – 21.00 d. 9. september 2021. Læs mere: Kommuneklub 2021 Dorthe Birkmose

DSR Sjælland d. 15. september 2021 kl. 17.00 – 21.00 i Borup. Læs mere: https://tilmeld.dsr.dk/sjaelland-15092021naargodemenneskerhandlerondt

Socialpædagogerne i Midt- og Vestjylland d. 20. september 2021 i Herning. Læs mere: https://issuu.com/grafiskafdeling/docs/a5_aktivitetskatalog_web_v6?fr=sYjNhODU5NzM2MA

Socialpædagogerne Midtsjælland i Ringsted d. 13. oktober 2021 kl. 17.00 – 20.00. Et foredrag, der samtidig streames. Læs mere: https://sl.dk/nyt/arrangementer/arrangement/temaaften-med-dorthe-birkmose-om-mennesket-er-motiveret/981ae878-3e1c-ec11-b563-0003ffeba43d.

Dansk Selskab for Specialtandpleje og Omsorgstandpleje afholder en temadag i Odense d. 14. oktober 2021, hvor jeg holder foredrag kl. 13.00 – 15.00. Programmet kommer snart her: https://www.dsso.dk/index.phtml?sek_id=10

Socialpædagogernes 2-dages konference om motivation og motivationsarbejde d. 27. og 28. oktober 2021 på Nyborg Strand. Læs mere: https://sl.dk/nyt/arrangementer/arrangement/fagligt-selskab-konference-motivation-og-kommunikation-som-vrktjer-til-at-skabe/3da1f775-4cb2-eb11-94b3-0003ffeba43d

Uddannelsesforbundet d. 4. november 2021 i København kl. 16.00 – 18.00. Læs mere: https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer?id=805

Psykologforeningen d. 5. november 2021 i København kl. 9.00 – 15.00. Læs mere: https://www.dp.dk/decentrale-enheder/kreds-kobenhavns-amt/forside/nyt-fra-kredsstyrelsen/.

Uddannelsesforbundet d. 23. november 2021 i Odense kl. 16.00 – 18.00. Læs mere: https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer?id=807

Konference d. 24. november 2021 arrangeret af FOA Dialog. Se webinaret: Fem skridt væk fra forråelse

Uddannelsesforbundet d. 2. december 2021 i Aalborg kl. 16.00 – 18.00. Læs mere: https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer?id=808

Konference d. 7. december 2021 arrangeret af FOA Dialog. Se webinaret: Vi kan ikke have prøvet alt

Uddannelsesforbundet d. 6. december 2021 i Herning kl. 16.00 – 18.00. Læs mere: https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer?id=809

Og efter sommeren 2022:

DSR i Syddanmark afholder et fyraftensmøde i Odense d. 20. september 2022. Se mere på Fem skridt væk fra forråelse

Socialpædagogerne Østjylland d. 26. september 2022 afholder et medlemsarrangement i Århus om Professionel hjælpekunst er så meget mere end styring

Marjatta står d. 25. oktober 2022 atter for en temadag, hvor jeg får lov til at tale om forråelsesrisikoen og vejene væk fra forråelsen. Program følger senere, men tjek gerne Marjattas kursusside: Marjattas kursusprogram 2021/2022

Danske Fysioterapeuter afholder et dialogmøde i Ringsted d. 26/10 2022. Mere information følger, når programmet er klar.

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende har noget stort i støbeskeen d. 16. november 2022. Mere følger, når programmet er klar.

Jeg håber, at vi ses.