Her i starten af et nyt år er jeg taknemmelig for at kunne bladre rundt i en 2018-kalender, der allerede er spækket til bristepunktet med spændende aftaler. Jeg ærgrer mig dog lidt hver eneste gang, at jeg må takke nej til en invitation (eller bede om udsættelse til 2019) bare fordi kalenderen er fuld. Langt de fleste af mine jobs holdes ude på arbejdspladserne, og de er derfor forbeholdt medarbejdere og ledere på stederne. Men det sker også, at temadage og -aftener udbydes til andre, så traditionen tro vil jeg lave mit halvårlige opslag om de åbne og halvåbne arrangementer, som jeg deltager i.

Årets første halvåbne arrangement står LFS i København for. Den 31. januar 2018 afholdes Motivationsarbejdet i praksis kl 18.00-21.00. I programmet står bl.a.: Så snart vi stiller os selv spørgsmålet: “Hvordan motiverer vi mennesket til at …?”, risikerer vi at blive styrende og bestemmende. Det kan også sagtens være, at vi i visse situationer er nødt til at styre og bestemme. Vi skal blot være klar over, at det har konsekvenser. Vi risikerer nemlig at skabe modstand og indlært hjælpeløshed hos andre. 

Den 28. februar 2018 afholder VISS på Sølund i Skanderborg en hel temadag kl. 9.00-15.00 om Når gode mennesker handler ondt for dem, der ikke allerede har hørt mig tale om, hvad vores afmagtsfølelser kan gøre ved vores tolkninger af andres adfærd – og ved risikoen for forråelse. Når nu vi har en hel dag til vores rådighed, bliver der tid til dialog.

I Ringsted afholder SL Midtsjælland en temaaften d. 1. marts 2018 kl. 18.00-21.30 om vores faglige – og knap så faglige – tolkninger af andres adfærd. Aftenen er en opfølgning på en aften sidste vinter, hvor der blev sat fokus på forråelsesrisikoen. Se programmet her: Faglighed som værn mod forråelse.

Social- og sundhedsassistentklubben i Århus afholder en konference om stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø d. 8. og 9. marts 2018. Konferencen Vi klipper snorene afholdes i Silkeborg. Jeg får lov til at lægge ud med et oplæg om nudging og om hvordan bestræbelserne på at ville styre andres adfærd kan føre til såvel modstand som indlært hjælpeløshed. Derefter glæder jeg mig til at høre Thomas Milsted fortælle om, hvad den enkelte medarbejder kan gøre i forhold til at modvirke stress. Og inden dagen er omme, når jeg også at høre Peter-Christian Brøndum tale ud fra artiklen Kære offentligt ansatte I har min dybeste respekt. Dagen efter kan deltagerne glæde sig til bl.a. at høre Eva Hertz tale om mental robusthed.

Kreds Hovedstaden i Dansk Sygeplejeråd afholder en kompakt fagdag i København d. 13. marts 2018. Overskriften er Social ulighed i sundhed, og programmet ser voldsomt spændende ud. Jeg har fået 40 minutter til at fortælle alt, hvad jeg overhovedet kan nå at fortælle om forråelse. Det oplæg skal forberedes ned i mindste detalje for at sikre, at jeg får formidlet, hvad forråelse er – så nuanceret og så præcist som muligt. Derefter kan man hele dagen boltre sig i spændende workshops og fælles foredrag om øget social ulighed og sygeplejerskens rolle.

Opholdsstedet Hellebæk udbyder en gratis temadag Når gode mennesker handler ondt d. 12. april 2018 kl 9.30-15.30. Fokus vil være på det socialpædagogiske arbejde indenfor psykiatrien. Jeg har lovet at understrege, at selvom temadagen er gratis, så er det stadig vigtigt, at man tilmelder sig via Hellebæks hjemmeside. Ellers er det umuligt for dem at sørge for plads og forplejning nok til alle.

I samarbejde med Danske Fysioterapeuters Etiske Råd har jeg fået 45 minutter d. 13. april på en workshop på Danske Fysioterapeuters fagdage. Fagdagene afholdes d. 12. – 14. april 2018, og det er et gigantisk arrangement med mere end 200 workshops, foredrag og symposier. Se mere på Fagkongres 2018. Det etiske råd og jeg er blevet enige om, at mit foredrag skal handle om det etiske minefelt, der hedder motivationsarbejdet: Motivationsarbejdet – hvor meget må fysioterapeuten bestemme?.

Det er lidt sent at nævne, at jeg i foråret står for tre undervisningsdage på Hjerneskaderådgivningens efteruddannelse “Neuropædagogik i neurorehabiliteringen”, da holdet har været igang siden september 2017. Men Hjerneskaderådgivningen vil udbyde endnu en efteruddannelse i 2018/2019. Man kan holde sig orienteret på Hjerneskaderådgivningens neuropædagogiske efteruddannelse.

SL Nordsjælland afholder et fyraftensmøde d. 29. maj 2018 på UCC i Hillerød kl. 16.00-19.00. Der er plads til 100 deltagere i auditoriet, når det skal handle om Motivationsarbejdet i praksis.

Jeg flyver til Færøerne i den første uge i juni. Jeg glæder mig helt vildt til at komme tilbage til de smukke øer. Arbejdsprogrammet skal nok blive intenst. Jeg har foreløbig aftaler om to dage hos Pedagogfelaget, en aften hos TIGN og en dag hos Barnaverndarstovan. Men forhåbentlig bliver der også lidt tid til at nyde Tórshavn, komme lidt rundt på øerne og naturligvis besøge boghandlerne.

Karen Stæhr fra FOA har sørget for, at jeg får min debut på Folkemødet på Bornholm. Det glæder jeg mig til. Jeg tager derover fredag d. 15. juni og giver mit besyv med sammen med FOA. Jeg bliver hængende om lørdagen for at høre så meget som muligt, møde så mange som muligt og for at opleve stemningen og hele virvaret. Jeg forventer at blive overstimuleret!

Den 19. juni 2018 afholder SL Storstrøm en temaaften kl 17.00-21.30. Det bliver sandsynligvis i Vordingborg, men det kan man se, når arrangementet bliver lagt ud på SL Storstrøms arrangementer. Vi har nemlig ikke lavet programmet for den lyse sommeraften endnu.

Derefter bliver det sommer, hvilket gerne skulle være ensbetydende med arbejdsro til at skrive.

Jeg vil bestræbe mig på at lægge en oversigt over efterårets åbne arrangementer ud i slutningen af juni . Det ser indtil videre spændende ud med aftaler med FOA Ledelse, Vejlefjord, FTF Bornholm, BUPL Fyn, FOA Klubben i Viborg og BUPL Hovedstaden. Og nårh ja, så kan det da ikke vare længe, inden jeg udbyder mit spritnye kursus i konflikthåndtering …

Jeg håber i øvrigt, at I er opmærksomme på at tjekke fagforeningernes og diverse kursusudbyderes hjemmesider ud. Der er mange spændende kurser og fyraftensmøder at vælge imellem. Jeg gad da fx godt høre Sherin Khankan fra Exitcirklen hos LFS; lære mere om sanseintegration og snoezelen hos VISS; tage til Hellebæk og lytte til Bo Møhl tale om selvskade eller få helt nye vinkler på pårørendesamarbejdet, når SL Storstrøm sætter fokus på forældresamarbejdet i arbejdet med anbragte børn.