Der er stadig 4 ledige pladser tilbage på holdet på den neuropædagogiske efteruddannelse på Filadelfia. Interessede kan orientere sig i programmet for Filadelfia 2016. Første undervisningsdag er d. 11. januar 2016. Vi mødes hver mandag kl 9.00 – 15.00 i kalenderåret 2016 for at sætte fokus på en lang række temaer i det neuropædagogiske arbejde. Der er lektier i form af dansk faglitteratur, som skal læses til hver gang. Forløbet rundes af med en mulighed for at skrive en opgave på 10 sider eller en synopsis på 3 sider. Der er ingen eksamen. Opgaven/synopsen er blot en mulighed for at skrive om samarbejdet med et menneske, som man gerne vil hjælpe. Og man vil få en grundig faglig feedback af hele holdet på dét, som man har skrevet.

Efteruddannelsen er – præcis som efteruddannelsen i Odense – en praktiker-efteruddannelse for alle, som arbejder med mennesker med kognitive vanskeligheder (uanset om det skyldes medfødte hjerneskader, erhvervede hjerneskader, omsorgssvigt, demens, sindslidelser eller udviklingsforstyrrelser). Idéen med efteruddannelsen er at bidrage med viden om kognitive vanskeligheder, så det bliver nemmere at forstå andres adfærdsmønstre – og være reelt behjælpelig på en professionel måde. For at sikre et højt fagligt niveau er der et galleri af undervisere, som er eksperter på hver deres felt. Det vægtes højt, at underviserne ikke blot har ekspertviden og er dygtige formidlere, men at de samtidig arbejder i praksis og derfor har indsigt i, at arbejdet altid er vanskeligere i praksis end i teorien.

Hvis der er spørgsmål til indholdet, så er man velkommen til at spørge her på bloggen. Man kan også sende en mail til mig på psykolog.birkmose@gmail.com. Spørgsmål om tilmelding, betaling osv. kan rettes til kursusafdelingsleder Anne Ronex på abre@filadelfia.dk. Læs her om de praktiske oplysninger og tilmelding.

P.S. Boglisten på Filadelfias hjemmeside er ikke helt opdateret. De bøger, der skal købes til efteruddannelsen, er:
Gade & Nielsen (2011): Den plastiske hjerne. Hjerneforum.
Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (2009): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund.
Gammeltoft, B.C. (2011): Skjulte handicaps hos personer ramt af hjerneskade. Forlaget Gammeltoft.
Gammeltoft, B.C. (2013): Sansestimulering for voksne. Forlaget Gammeltoft.
Rollnick, S.; Miller, W.R. & Butler, C.C. (2013): Motivationssamtalen i sundhedssektoren. Hans Reitzels Forlag.

Resten af litteraturen vil blive lagt ud til kursisterne på en lukket side på Filadelfias hjemmeside.


Relateret Indhold


Privacy Preference Center

%d bloggers like this: