Det er den viden, som alle medarbejdere og ledere har i fællesskab, som for alvor ændrer på praksis. Derfor sætter jeg stor pris på, at mere og mere af min tid går med temadage og oplæg ude på arbejdspladserne, hvor alle er samlede om samme emne. Det bliver da også til nogle enkelte åbne og lidt flere halvåbne arrangementer, hvor professionelle kan få et resumé af den litteratur og forskning, som de ikke kan nå at få læst i en travl hverdag. Så her følger en oversigt for perioden fra oktober 2018 til februar 2019 til dem, der måtte være interesserede:

Efteråret 2018
BUPL Fyn afholder et fyraftensmøde i Odense d. 2. oktober 2018 kl 18.00-20.30, hvor jeg taler om de faglige og knap så faglige tolkninger af andres adfærd. Der er plads til 250 deltagere, og der skulle stadig være nogle pladser tilbage. Se mere på Vores tolkninger af andres adfærd. Aftenen vil ligge i forlængelse af fyraftensmødet i efteråret 2017 og konferencen i foråret 2018, men foredraget kan sagtens stå alene.

Klub 95 og psykiatriklubben i FOA Viborg afholder d. 3. oktober 2018 et fyraftensmøde i Viborg kl. 19.00. Se mere på Risikoen for forråelse. Der er plads til 80 i kælderen.

Autismeforeningen Kreds Roskilde afholder en aften for medlemmerne i Greve Borgerhus d. 10. oktober 2018 kl. 19.00-20.00. Aftalen er først faldet på plads i denne uge, så de har endnu ikke fået noget fra mig, som de kan lægge på deres hjemmeside. Men det kommer … og så kommer det her på Autismeforeningen Kreds Roskilde.

Videnscenter for Værdig Ældrepleje afholder deres åbningskonference d. 29. november 2018 i Middelfart. Der går rygter om, at alle 400 pladser allerede er revet væk. Det siger lidt om, hvor vigtigt ældreområdet er. Se programmet her på Åbningskonference for Videnscenter for Værdig Ældrepleje. Jeg glæder mig til at høre hovedtalerne Lotte Blicher Mørk, Mette Søndergaard, Bjarne Hastrup og Kjeld Holm, inden jeg selv har fornøjelsen af at afholde et seminar om forråelsesrisikoen. Jeg mødte folkene fra videnscenteret første gang på Folkemødet. Paneldebatten blev optaget, og her er linket: Paneldebat på Folkemødet 2018.

Den 29. november 2018 afholder BUPL Hovedstaden et fyraftensmøde om forråelsesrisikoen. Der er sandwiches kl 17.30 på UCC Campus Carlsberg, og så går vi for alvor igang kl 18.00-20.00 med Når gode mennesker handler ondt.

Mit sidste åbne arrangement i 2018 er VISO Konferencen d. 4. december 2018, hvor jeg har fået 35 minutter til at sige så meget som jeg overhovedet kan nå om forråelsesrisikoen. Hver en sætning skal nøje planlægges, og der bliver ikke tid til kunstpauser. Se det kompakte program på VISO Konferencen 2018.

Efteruddannelse i neuropædagogik og neurorehabilitering 2019
Den 10. udgave af praktiker-efteruddannelsen i neuropædagogik og neurorehabilitering på Filadelfia starter mandag d. 7. januar 2019. Jeg er så stolt af det hold af undervisere, som stiller op år efter år. Jeg kan ikke fremhæve nogen fremfor andre, så se selv perlerækken af undervisere og emner på Program Filadelfia 2019. Der er heldigvis stadig ledige pladser på 2019-holdet. Vi holder prisen helt nede på 29.000kr + moms for 35 undervisningsdage á 6 timer med forplejning. Medlemmer af FOA og BUPL kan endda søge kompetencefonden om at få godtgjort 80% af kursusudgiften. Tilmelding sker på Efteruddannelse i neuropædagogik og neurorehabilitering. Kontakt Anne Ronex på abre@filadelfia.dk, hvis der er spørgsmål til økonomi og tilmelding. Kontakt mig på psykolog.birkmose@gmail.com, hvis der er spørgsmål til indhold og forberedelse.

Starten af 2019
PS Videnscenter i Holbæk afholder et tre timers arrangement, hvor jeg får lov til at tale om risikoen for forråelse. Det er muligt at deltage både om eftermiddagen kl. 14.00 – 17.00 og om aftenen kl. 18.00-21.00. Der er plads til 50 på hvert hold, så det giver gode muligheder for dialog.

Det er efterhånden blevet en tradition, at jeg får mulighed for at afholde en social temadag hos VIA UC i Århus en gang eller to om året. I 2019 kommer den sociale temadag atter til at handle om forråelsesrisikoen. Til forskel fra tidligere temadage kommer dagen til at handle mere om de konkrete faresignaler i praksis – og hvordan vi handler på dem. Temadagen afholdes d. 23. januar 2019 kl 9.30-15.30, og man tilmelder sig via Social temadag om forråelsesrisikoen og faresignaler. Og der kommer i øvrigt endnu en social temadag d. 2. maj 2019.

FOA Odense afholder et aftenarrangement d. 7. februar kl. 19.00 – 21.30. Emnet bliver forråelsesrisikoen, og der vil senere komme et opslag på FOA Odenses aktivitetskalender.

Senere vil jeg skrive mere om d. 5. marts hos SL Østjylland, d. 1. april på SL konferencen, d. 3. april hos SL Lillebælt, d. 2. maj hos VIA UC Århus, d. 21. maj hos Marte Meo foreningen, d. 23. maj hos FOA Herning samt d. 30. april og d. 28. maj på Hjerneskaderådgivningens efteruddannelse i neurorehabilitering. Der bliver vist alligevel rig mulighed for at ses – også i 2019.