På fagbladet FOA er journalist Signe Højgaard gået grundigt til værks i forsøget på at forstå risikoen for forråelse. Hun har gennemført en større spørgeskemasundersøgelse blandt FOAs medlemmer. Jeg har ikke kendskab til lignende undersøgelser, men jeg håber, at det kan inspirere til flere undersøgelser. Der kom mange ærlige svar, og idag kom den første artikel med de første resultater. Signe Højgaard har suppleret undersøgelsen med et interview, hvor en sosu-assistent udtaler: “Hvis jeg skal tænke over, hvordan vilkårene er for de ældre borgere i Danmark, kan jeg slet ikke holde ud at være i faget”. Jeg tror desværre, at mange professionelle har det på dén måde.

Læs selv side 6 og 7 i FOA Bladet på FOA marts 2014