Min bog Når gode mennesker handler ondt udkommer til september 2013. Jeg håber, at bogen kan være med til at sætte skub i debatten om, hvordan mennesker med behov for professionel hjælp behandles i Danmark. Debatten er allerede i fuld gang. Der diskuteres løs på arbejdspladserne blandt sundheds- og socialfagligt personale, og i medierne dukker forskellige kritiske indlæg og kommentarer op. Jeg har især bemærket, at Landsforeningen for Evnesvages Vel og Danske Handicaporganisationer er meget aktive debattører. Bogen er så mit bidrag til debatten med et fokus på risikoen for forråelse.

Min blog er tænkt som min mulighed for at kommentere og svare på de reaktioner, som bogen måtte afstedkomme. Bloggen er også tænkt som et sted, hvor alle interesserede kan drøfte etik og risikoen for forråelse. Og det er lige fra hvad der kan ske i det nære samarbejde mellem to mennesker til hvad der aktuelt sker i dansk socialpolitik.

Som psykolog har jeg kendskab til arbejdet med mennesker med udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, erhvervede hjerneskader og sindslidelser. Men jeg interesserer mig selvfølgelig også for, hvordan vi som personale – og som samfund – behandler børn og ældre. Vi ønsker alle at behandle hinanden ordentligt, men det er bare ikke så nemt …


Relateret Indhold


Privacy Preference Center

%d bloggers like this: