Jeg er netop blevet kontaktet af tidsskriftet Unge Pædagoger, som ønsker at lave et temanummer om magtanvendelser i folkeskolen. Jeg skal skrive en 10-12 sider lang artikel om mine tanker om risikoen for forråelse i forbindelse med inklusionsprojektet, hvor elever med særlige behov forsøges at blive inkluderet i den almindelige folkeskole, selvom lærerne klart melder ud, at de ikke har den nødvendige viden, og selvom ressourcerne ikke følger med. Formålet med temanummeret er at belyse problematikkerne og dermed – forhåbentligt – at være medvirkende til at minimere brugen af magtanvendelser i fremtiden.

Jeg skal aflevere mit udkast til artiklen d. 1. april, og artiklen skal være færdig d. 1. juni 2014. Jeg har altså god tid til at tænke mig om og til at samle viden. Jeg vil derfor bede jer om at fortælle mig om, hvad der foregår i folkeskolen. Oplever I magtanvendelser, hvor børnene bliver fastholdt og taget fat i? Oplever I straffe og belønningssystemer? Er der mere fokus på adfærdsregulering end læring? Hvordan ser inklusionsprojektet ud i praksis? Hvordan har lærere, pædagoger og børn det i folkeskolen og SFO´erne? Skriv enten her eller på min mail psykolog.birkmose@gmail.com.

Jeg hører selv om flere og flere ulovlige magtanvendelser i folkeskolen. Jeg hører om ansættelser af ikke-pædagogisk personale, der skal holde ro på drengene, der ikke sidder stille. Jeg hører om, at skolens pedel fysisk fastholder børn, fordi de “ikke opfører sig ordentligt”. Jeg hører om forældre, der instruerer deres bange børn til at holde sig for ørerne, når deres kammerater udsættes for disse fysiske overgreb. Jeg læste i denne uge om BUPLs undersøgelse af tiltagende vold mod SFO-pædagoger fra dybt frustrerede børn, der er overladt til sig selv. Jeg talte for et halvt år siden med Landsforeningen for Downs Syndrom, hvor forældrene var dybt frustrerede over den overhængende risiko for, at deres børn ville blive mobbeofre, når de blev “inkluderet” i den almindelige folkeskole. Prikken over i´et indtil videre var undervisningsministerens nylige udmelding om, at hun støtter professor Niels Egelunds forslag om, at der skal indføres mere straf i folkeskolen, og at lærerne ikke skal være så ”håndsky”. Det er tragikomisk, at undervisningsministeren dermed taler varmt for øget brug af eftersidninger og bortvisninger, uden at hun vil stå ved, at det er eksklusion – og ikke inklusion.


Relateret Indhold


Privacy Preference Center

%d bloggers like this: