Jeg er blevet kontaktet af en journalist, der vil sætte fokus på forråelse. Hun vil begynde med at sætte en spørgeskemasundersøgelse i gang hos personale indenfor det sundhedsmæssige og sociale arbejde. Hun spurgte mig, hvilke spørgsmål det ville være relevant at stille. Det er vist dét, man kalder et godt spørgsmål!

Jeg vil mene, at man er nødt til at forklare, hvad begrebet forråelse dækker over, inden man begynder at stille spørgsmål. Det er nemlig ikke alle professionelle, der er vant til at bruge ordet og derfor kan blive i tvivl om, hvad ordet egentlig dækker over. Jeg kan dog ikke helt gennemskue, hvor smart det er, at spørgeskemaet både skal informere og samtidig spørge om forråelse. Alternativt bliver man nødt til at formulere spørgsmålene uden at bruge forråelse-begrebet, men det kan risikere at virke mærkeligt for de professionelle, der udmærket kender til begrebet.

Jeg antager, at den største barriere for at få svar på spørgsmålene bliver, at spørgsmålene kan aktivere de adspurgtes forsvarsmekanismer. Der er nok ikke mange af os, der har lyst til at svare ja til spørgsmål a la ”har du handlet forrået?”, ”har du krænket en borger?” og ”har du straffet en borger?” I det hele taget er det svært at tænke på de episoder, hvor man som professionel ikke er tilfreds med sin måde at behandle andre mennesker på.

Er der nogen af jer, der har nogle gode forslag til, hvordan man stiller konkrete og ikke-angstprovokerende spørgsmål om forråelse?


Relateret Indhold


Privacy Preference Center

%d bloggers like this: