Lige om hjørnet venter 2016, og jeg er ved at danne mig et overblik over en fyldt kalender. For mig bliver 2016 et godt og intenst nyt år med hensyn til foredrag rundt om i Danmark – og med et par små afstikkere til Norge og Sverige. Jeg glæder mig til at mødes med fagfolk, borgere, pårørende og politikere indenfor de fleste kroge af vores velfærdssamfund. Jeg oplever en voldsom interesse for etik og faglighed, hvilket jeg selvfølgelig sætter pris på. Desværre hænger interessen sammen med besparelserne, forringelserne og den politiske forråelse, som også frustrerer og bekymrer mig. De kommende år bliver barske. Men der er ikke andet at gøre end at fortsætte kampen for ordentlighed og omtanke. Det gør vi hver især ud fra den platform, som vi har – det være sig pårørendeforeninger, uformelle faglige fællesskaber, fagforeninger, facebookgrupper, arbejdspladser, blogs osv. osv. Min faglige platform er foredragene, og i 2016 vil jeg give den max gas med det talte ord.

Udover mine temadage, fyraftensmøder og foredrag på arbejdspladserne er der adskillige åbne arrangementer i 2016:

Tirsdag d. 19. januar 2016 afholder LFS et fyraftensmøde kl 17.00 – 21.30 i København. Emnet er tolkninger og sprogbrug. Tilmelding kan ske via LFS Fyraftensmøde.

Det første 5-dageskursus (i eget regi) om neurorehabilitering afholdes i februar/marts 2016 i Odense. Holdet er fyldt op, så der er ingen grund til at skrive mere om det.

Torsdag d. 11. februar 2016 har Handicaprådet i Vesthimmerland arrangeret et foredrag om “Når gode mennesker handler ondt” kl. 15.00 – 17.30 for politikere, pårørende og professionelle i Dronning Ingrids Hallerne. Det plejer at blive dynamisk, når politikere, pårørende og professionelle samles – ikke mindst når vi skal drøfte velfærdspolitikkens konsekvenser. Det skal understreges, at foredraget er forbeholdt folk fra Vesthimmerlands kommune. Se programmet og muligheder for tilmelding på Foredrag i Vesthimmerland.

Onsdag d. 9. marts 2016 afholder Sosu-skolen Fyn en heldagskonference i Middelfart, hvor jeg er kommet i godt selskab med sociolog Rasmus Willig. Jeg vil bruge formiddagen på at understrege, at vi bliver nødt til at tale om forråelsen, og Rasmus Willig har fået eftermiddagen til at tale om neutraliseret kritik.  Se FlyerProgram og Tilmelding. Jeg har en stand, hvorfra jeg sælger min bog og mine foredragsdvd´er. Rasmus Willig vil i marts være super bogaktuel med bogen “Afvæbnet kritik”, så jeg håber, at han også tager nogle bøger med til salg.

SL Østjylland afholder mandag d. 4. april 2016 en medlemskonference “Socialpædagogerne i fremtiden – kom med os ind i fremtiden”. Konferencen er for ledere og medarbejdere, og den afholdes i Horsens. Programmet må være lige på trapperne … Det er aftalt, at jeg – sammen med en fremtidsforsker og en forsker i socialpædagogernes kernefaglighed – skal tale om de forestående problemer og udfordringer. Mit bidrag bliver at tale om de etiske problemer, som vi skal have gjort noget ved. Jeg har 2 timer til min rådighed, så jeg burde også kunne nå at sige noget om løsningerne. Jeg har sagt ja til at være “joker” ved den afsluttende paneldebat. Jeg ved endnu ikke helt, hvad det indebærer; men jeg gider bare godt være en joker i en fagforeningsmæssig og velfærdspolitisk debat om fremtiden.

Torsdag d. 7. april 2016 er Sorø Handicapråd vært ved et aftenarrangement fra kl 18.45 til kl. 20.15. Vi har ikke lavet program endnu, men det kommer på en-eller-anden måde til at handle om risikoen for forråelse.

SIKON afholdes d. 25. og d. 26. april 2016 i Odense. Jeg blev inviteret til at være en af oplægsholderne i forbindelse med en artikel i Autismebladet, hvor jeg skulle prøve at forklare mennesker med autisme og deres pårørende, hvorfor de ikke altid bliver behandlet med respekt af professionelle. På halvanden time på SIKON vil jeg prøve at uddybe pointerne fra min artikel. Se det imponerede program her: SIKON 2016. Jeg glæder mig til høre så mange af foredragene som overhovedet muligt på de to dage.

BUPL Sydjylland afholder en temaaften d. 16. juni 2016 om “fagligheden er vores værn mod forråelsen” på Askov Højskole i Vejen kl. 18.00 – 20.30. Jeg vil fokusere på vigtigheden af vores tolkninger af andres adfærd for helt konkret at kunne præcisere, hvor afgørende faglig tænkning er for såvel etik som selvbeskyttelse. Der vil senere komme et opslag på BUPL Sydjyllands kalender. Aftenen er forbeholdt medlemmer af BUPL og PLS.

Tirsdag d. 30. august 2016 tilbringer jeg aftenen i Ganløse sogn, hvor præst Malene Buus Graeser byder på vin, snacks og en snak om ondskab fra kl 19.00 til kl 21.00. Jeg ved ikke meget om kristendom, men jeg støder hyppigt på forestillingen om, at ondskaben findes i mennesket. Og som jeg forstår det, er denne forestilling knyttet til kristendommen. Min socialpsykologiske indgang til ondskab er, at der findes onde handlinger – men ingen onde mennesker. Så måske kommer vi til at drøfte netop dét i Ganløse.

SL Midt- og Vestjylland byder velkommen til en temaeftermiddag/aften om risikoen for forråelse d. 8. september 2016 kl. 16.30 – 19.30. Arrangementet afholdes i Herning. Programmet er næsten færdigt og vil snart være at finde på SL Midt- og Vestjyllands hjemmeside.

Torsdag d. 15. september 2016 tager jeg til Malmø til en nordisk konference for voksenspecialundervisere. Jeg har fået halvanden time om formiddagen til at tale om motivationsarbejdet, og om eftermiddagen står jeg for en workshop om vores tolkninger af andres adfærd. Jeg vil endvidere have en stand med bøger, dvd´er og cd´er, og hvor jeg gerne signerer bøger og tager en snak. Programmet for hele konferencen kommer snart.

Fredag d. 16. september 2016 er jeg en af de foredragsholdere, som skal runde årsmødet hos Demenskoordinatorer i Danmark (DKDK) af. Det 3 dage lange årsmøde (14/9 – 16/9) i Nyborg er altid et intenst og veltilrettelagt årsmøde, så jeg glæder mig til at skulle tale om motivations-/rehabiliteringsarbejdet på demensområdet. Programmet kommer på Årsmøde hos DKDK.

Kreds Vestegnen hos Landsforeningen Autisme vil i samarbejde med nogle kommuner indbyde til en temaaften d. 20. september 2016 kl 19.00-21.00. Emnet er dialogen mellem borger og kommune, og begge parter inviteres til at deltage i aftenen. Program osv kommer, når vi er færdige med planlægningen.

PCNs skandinaviske fagkonference afholdes d. 22. og 23. september 2016 i Helsingør. Se programmet for PCN konferencen. Fokusområdet er samarbejdet med døve og døvblinde – og især konsekvenserne af CI-udviklingen. Jeg har fået halvanden time d. 23. september til at tale om risikoen for forråelse.

Den 27. og 29. september 2016 udbyder seminarer.dk to ens temadage, hvor den første dag bliver på Scandic Hotel i Kolding og den anden dag på Scandic Hotel i Hvidovre. Der kommer flere informationer på www.seminarer.dk, når programmet er klar.

BUPL Sydøst og jeg er ved at lave en aftale om, at jeg d. 28. september 2016 skal være oplægsholder på et fyraftensmøde. Mit oplæg om “fagligheden som værn mod forråelsen” skal være tredie og sidste oplæg i en række af fyraftensmøder, hvor det første oplæg handler om “faglighed fra teori til praksis” og det andet oplæg handler om “upåagtet faglighed”. Det er en god fornemmelse at være en del af et lidt større forløb. Programmet kommer, når vi er færdige med planlægningen.

Tirsdag d. 25. oktober 2016 er jeg en af oplægsholderne på den skandinaviske demenskonference i Oslo, som tilrettelægges af Nationalt Videnscenter for Demens og videnscentrene i Norge og Sverige. Konferencen afholdes d. 24. og 25. oktober 2016 og overskriften er “God demensomsorg – Et spørgsmål om ledelse? At lede i et spændingsfelt mellem ideologier og praksis”. Informationerne fremgår af Skandinavisk konference om ledelse i demensomsorgen, hvor der er et link til at kunne tilmelde sig fra d. 15. januar 2016. Og der er et link til programmet.

Det andet 5-dageskursus om neurorehabilitering afholdes d. 1., 2., 9., 10. og 11. november 2016. Denne gang i København. Læs mere om indhold og det praktiske på 5-dages kursus i København. Tilmelding sker via “Kurser” på min hjemmeside. Der er stadig 5 pladser tilbage.

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland arrangerer en fagdag torsdag d. 10. november 2016 for medlemmer om risikoen for forråelse. Det er vigtigt for mig at komme i en tættere dialog med netop sygeplejerskerne. Når vi er færdige med planlægningen, kommer på programmet på hjemmesiden DSR Kreds Midtjylland.

BUPL Nordjylland er vært for en temaaften i Aalborg onsdag d. 16. november 2016 fra kl 17.30 til kl. 20.00. Programmet bliver slået op på BUPL Nordjylland, når det er fastlagt.

Tirsdag d. 22. november 2016 har jeg en aftale med DSR Kreds Hovedstaden. Der er stadig god tid til, så vi har ikke lagt mere præcise planer for dagen. Programmet vil blive lagt ud på DSR Hovedstadens aktivitetskalender.

Jeg har en halv aftale med Ergoterapeutisk Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering om at lave en temadag d. 24. november 2016 i Odense om etik og faglighed. Når vi kommer længere i arbejdet, skal jeg nok skrive mere om det.

Godt nytår – jeg håber, at vi ses i 2016!


Relateret Indhold


Privacy Preference Center

%d bloggers like this: