Efteruddannelsen i neuropædagogik og neurorehabilitering på Filadelfia udbydes igen i 2018. Der er plads til 28 deltagere, som mødes mandage for at høre en række eksperter og for at drøfte med hinanden, hvordan al den viden kan bruges direkte i praksis til at hjælpe andre bedre. Efteruddannelsen er for praktikere, der arbejder med mennesker med kognitive vanskeligheder – det vil sige praktikere indenfor handicap, psykiatri, misbrug, socialt udsatte og demens. For at sikre de bedst mulige læringsbetingelser er efteruddannelsen eksamensfri. Der er mulighed for at skrive en afsluttende opgave eller synopsis, hvor man får faglig feedback fra sine medkursister; men der er ingen eksamen. Muligheden for tilmelding er netop åbnet på Filadelfias hjemmeside: Efteruddannelse i neuropædagogik og neurorehabilitering hvor man kan læse mere om pris og program. Hvis man har spørgsmål til indholdet, så er man velkommen til at kontakte mig på psykolog.birkmose@gmail.com. Hvis man har spørgsmål til alt det praktiske, så er det kursusafdelingsleder Anne Ronex eller kursussekretær Marianne Andersen, som man skal have fat i på abre@filadelfia.dk og maran@filadelfia.dk.

Region Nordjylland inviterer til en konference i Aalborg d. 30. august 2017 om rehabiliteringsarbejdet med unge med erhvervet hjerneskade. Man kan læse mere på Konference om unge med erhvervet hjerneskade, som løbende opdateres efterhånden som de allersidste dele af programmet falder på plads. Det er meget relevant at fokusere på de unge. Jeg taler om vores tolkninger af andres adfærd; læge Yasmin Lassen taler om hjerneskader som følge af strålebehandling, neuropsykolog Heine Lund Pedersen taler om misbrug og hjerneskade; neuropsykolog Anders Petersen taler om agiteret adfærd i de tidlige faser efter hovedtraume og læge Jakob Blicher taler om elektrisk og magnetisk hjernestimulering. Se tiderne i Endeligt program Unge med erhvervet hjerneskade – sammen skaber vi udvikling 2017.

Den 7. september 2017 er jeg én af fire foredragsholdere, når Dansk Sygeplejeråd i København afholder et to-dages kursus d. 7. og 8. september om sygepleje i forhold til socialt udsatte borgere. Jeg skal tale om magt, afmagt og risikoen for forråelse. Professor Hanne Knudsen fra Århus Universitet taler om hyperansvar; sygeplejerske Agnete Neidel taler om recovery og psykolog Bo Hejlskov Elvén taler om problemskabende adfærd. Se programmet mv. på Grå zone – sygepleje i forhold til socialt udsatte borgere, hvor der er åbent for tilmelding.

BUPL Fyn har en aftale med mig d. 12. september 2017 om et fyraftensmøde i Odense kl 18.00 – 20.30. Overskriften er “Vi bliver nødt til at tale om risikoen for forråelse”. Man kan her læse mere om programmet for fyraftensmødet. Arrangementet følges op med endnu et fyraftensmøde d. 27. september 2017, hvor psykolog Rikke Yde Tordrup sætter fokus på forældresamarbejdet i Markante forældre – handler i kærlighed. De to aftener kommer til at passe godt sammen.

Det sker egentlig ikke særlig tit, at jeg mødes med andre psykologer. Men det sker så den 27. september 2017, hvor Dansk Psykologforening i Sønderjylland er vært for en hel temadag om forråelse og etik i det psykologfaglige arbejde. Det foregår i Borgersalen i Tinglev. Interesserede psykologer kan læse mere om dagen på Temadag for psykologer i Sønderjylland.

SLs Netværk for Domfældte Udviklingshæmmede runder deres virke af med en landskonference d. 10. oktober 2017, hvor jeg taler om risikoen for forråelse. Programmet er endnu ikke lavet, så jeg ved ikke, hvilke andre oplægsholdere der evt også kommer. Jeg ved heller ikke, hvor i landet konferencen afholdes. Så snart jeg ved mere, skal jeg nok opdatere dette blogindlæg.

Fagklubben for social- og sundhedsassistenter i Vejle afholder et aftenarrangement for medlemmer af FOA d. 12. oktober 2017. Program følger senere.

Psykiatrisk Fagklub (under FOA) afholder også et aftenarrangement på 2-3 timer. Det bliver i Odense d. 24. oktober 2017. Her følger programmet også senere.

Den 26. oktober vender jeg tilbage til VIA UC Århus med en helt åben temadag om motivationsarbejdet. Spørgsmålet er nemlig, hvor meget vi må bestemme over andre – og hvor meget vi må forsøge at påvirke andres motivation. Se program og pris på Vi vil gerne motivere andre – men hvor meget må vi bestemme? hvor man allerede kan tilmelde sig.

Kender man autismeområdet, så kender man også Skivekonferencen. I år har jeg fået mulighed for at være en af oplægsholderne i temarunden. Jeg glæder mig til at høre alle de andre oplæg i løbet af d. 2. og 3. november 2017, hvor jeg forhåbentlig vil blive meget klogere på fx selvskadende adfærd. Jeg glæder mig også til at få en faglig sludder eller to ved min stand på konferencen. Se mere på http://www.skivekonferencen.dk/ Overskriften for konferencen er “Når adfærden udfordrer”.

Dansk Sygeplejeråd afholder et fyraftens-arrangement om risikoen for forråelse på Bornholm d. 16. november 2017. Det bliver i DSRs lokaler på Store Torvevej 11 i Rønne kl. 16.00 – 19.00. Det varer ikke længe, inden programmet ligger klar på DSR Hovedstadens arrangementer.

De (halv)åbne 2017-arrangementer sluttes af med et brag af en BUPL-konference d. 28. november 2017 på Hotel Legoland i Billund, og den gentages med samme indhold d. 29. november 2017 på Hotel Comwell i Korsør. Tor Nørretranders taler om godhed, jeg taler om ondskab og Søren Viemose står for eftermiddagens workshops om at fastholde det gode. Læs mere på Specialpædagogiske konferencer 2017, hvor man kan tilmelde sig og læse programmet.

Derudover ser jeg frem til et væld af foredrag og temadage hos hjemløse-tilbud, retspsykiatrien, plejefamilier, socialpsykiatrien, handicapområdet, kriminalforsorgen, ældre & demens samt børn & unge-området rundt omkring i hele landet. Vi skal give den max gas med drøftelserne om forråelsesrisikoen, motivationsarbejdet, rehabilitering, faglig ledelse, sprogbrug, robusthed, præstationssamfundet og hvorfor nudging er en særdeles risikabel vej at gå.

God sommer – jeg håber, at vi ses i løbet af efteråret.