Åbne arrangementer med min deltagelse i 2017

Det er efterhånden ved at være en tradition, at jeg to gange om året laver et opslag om de arrangementer, hvor jeg deltager, og hvor der er mulighed for at interesserede kan tilmelde sig. Jeg er lidt sent ude i år, da 2017 er startet med fynd og klem med nogle spændende arbejdsuger, hvor jeg blev nødt til at prioritere min forberedelse fremfor dette blogindlæg. Jeg kan se i min overfyldte kalender, at 2017 for mit vedkommende kommer til at indeholde en neuropædagogisk efteruddannelse, et par 5-dages kurser, en masse spændende temadage og foredrag rundt om i Danmark plus et par ture til Færøerne og Sverige. Derudover skal jeg være færdig med et kapitel om forråelse, jeg skal interviewes til artikler om bl.a. nudging og så skal jeg i gang med skriverierne til min næste bog. Jeg håber – måske en anelse optimistisk – på, at der på et tidspunkt i 2017 viser sig at være lidt tid til at skrue nogle flere rehabiliteringskurser sammen, som jeg ville kunne udbyde i 2018. Nå, men det er var de åbne arrangementer i 2017, som jeg kom fra … og her kommer de i kronologisk rækkefølge:

Allerede d. 24. og 25. januar 2017 skal jeg holde aftenforedrag hos SL Midtsjælland og SL Nordjylland. Det er så tæt på deadline, at det kan være svært at nå. Beklager! Men skulle der være en pædagog, der havde tid og lyst, så kan man se mere på SL Midtsjælland og SL Nordjylland.

Der er allerede godt fyldt op på temadagen “Vi bliver nødt til at tale om risikoen for forråelse” på VIA UC Århus d. 31. januar 2017. Men det er fleksible folk, der arrangerer dagen, så man kan stadig godt nå at smutte med på holdet. Indholdet svarer til den temadag, som VIA UC Århus afholdt for et års tid siden. Interesserede kan læse mere – og tilmelde sig – på Social temadag VIA UC Århus.

Der er væsentlig bedre tid til at overveje om FOAs konference for ledere og mellemledere på ældreområdet d. 30. og 31. marts 2017 kunne være interessant. På den første dag har jeg fået en time om formiddagen til at tale om vigtigheden af faglig ledelse under overskriften “Forråelse – en ledelsesmæssig udfordring?” og Christian Ørsted runder dagen af med at tale om “Når ledelse af det nære sundhedsvæsen bliver livsfarlig”. Jeg glæder mig til at høre ham igen. Det fulde program kan ses her: FOA Lederkonference.

Og der er stadig god tid til d. 25. april 2017, hvor Inpraxis har arrangeret, at jeg får hele dagen til at tale om risikoen for forråelse. Læs mere om workshoppen i Helsingør på Inpraxis, hvor det også er muligt at tilmelde sig.

Region Nordjylland inviterer til en konference i Aalborg d. 30. august 2017 om rehabiliteringsarbejdet med unge med erhvervet hjerneskade. Man kan læse mere på Unge med erhvervet hjerneskade som løbende opdateres efterhånden som de sidste dele af programmet falder på plads.

Så når vi frem til sensommeren og efteråret, hvor det er mere sparsomt med, hvor langt vi er nået i planlægningen af arrangementerne. Jeg vender tilbage sidst på foråret med et nyt blogindlæg, hvor der er links til diverse informationer om arrangementerne for sidste halvår af 2017. Men for dem, der langtidsplanlægger, kommer en opremsning af de aftaler, som jeg har lavet:

Den 7. september 2017 har jeg en aftale med Dansk Sygeplejeråd i København om, at vi laver noget sammen. Vi har ikke lagt os fast på noget endnu; men det bliver noget med faglighed og etik.

Som jeg tidligere har skrevet om, så afholder jeg endnu et 5-dages kursus om neurorehabilitering i september/oktober 2017. Holdet er allerede fyldt, og der er en lille venteliste. Jeg håber på at kunne udbyde et lignende kursus i 2018. Mere herom en anden god gang.

BUPL Fyn har en aftale med mig d. 12. september 2017 om et fyraftensmøde, hvor vi drøfter psykisk arbejdsmiljø.

Den 27. september 2017 ønsker Dansk Psykologforening Sønderjylland at lave en hel temadag om forråelse og etik i det psykologfaglige arbejde.

Der afholdes en spændende landskonference d. 10. oktober 2017 arrangeret af SLs Netværk for Domfældte Udviklingshæmmede, hvor jeg bliver én af mange oplægsholdere.

Fagklubben for social- og sundhedsassistenter i Vejle afholder et aftenarrangement for medlemmer af FOA d. 12. oktober 2017.

Psykiatrisk Fagklub (under FOA) afholder også et aftenarrangement. Det bliver i Odense d. 24. oktober 2017.

Den 26. oktober vender jeg tilbage til VIA UC Århus med en temadag om motivationsarbejdet. Spørgsmålet er nemlig, hvor meget vi må bestemme over andre – og hvor meget vi må forsøge at påvirke andres motivation.

Kender man autismeområdet, så kender man også Skivekonferencen. I år har jeg fået mulighed for at være en af oplægsholderne i deres temarunde, og så glæder jeg mig til at høre alle de andre oplæg i løbet af d. 2. og 3. november 2017. Ligesom jeg glæder mig til at få en faglig sludder eller to ved min stand på konferencen. Det varer ikke længe, før de kan lægge programmet ud på deres hjemmeside http://www.skivekonferencen.dk/

Dansk Sygeplejeråd i København har endnu ikke besluttet, om vi skal lave endnu et arrangement i København eller om vi skal tage til Bornholm. Men noget finder vi på til d. 16. november 2017. Personligt håber jeg på Bornholm 🙂

BUPL afholder en konference om godhed og ondskab d. 28. november 2017, som gentages med samme indhold d. 29. november 2017. Tor Nørretranders taler om godhed, og jeg taler om ondskab.

Måske er der noget af alt dette, som kunne interessere? Jeg glæder mig ihvertfald til at komme rundt i landet og drøfte etik og faglighed med en masse mennesker – både på de åbne og de lukkede arrangementer.

4 kommentarer

 1. Ulrik siger:

  Kære Dorthe

  Jeg er lærer og er pt i gang med en efter udd. I neuropæd og neuropsyk. Jeg skriver i øjeblikket opgave (case) om en 9 årig dreng med fragilt X og har hele tiden tænkt over problematikken omkring at sætte ham i “bås” i forhold til spørgsmålet om hans “faktiske” alder, Dvs. 9 år, men ses som en 2 årig. Jeg er først blevet bekendt med din udlægning og mening herom nu og er meget enig i dine udsagn om testing og screening. Hvilket litteratur vil du anbefale mig i mine videre arbejder?
  Håber du har tid og lyst til at besvare dette spørgsmål.
  Mvh Ulrik Sejer Kofod

  • Dorthe Birkmose siger:

   Kære Ulrik

   Jeg kan anbefale dig at læse alt, hvad du kan finde om Fragilt X. Det er altid første skridt man skal tage: At vide alt, hvad der er værd at vide om menneskets diagnoser. Derefter læser du alle de papirer, der nogensinde er skrevet om drengen, dvs den samlede journal. Det kan jo ikke nytte, at du ikke har styr på, hvad alle andre fagpersoner har noteret gennem drengen. Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilken tradition man har for at indhente papirer på de mennesker man skal hjælpe. Hvis din arbejdsplads tilhører en tradition, hvor man ikke ønsker at kende til andre faggruppers indsigter, så skal du afsætte noget tid til at få styr på samtykkeerklæring og indhentning af papirer.

   Dernæst er der meget solid faglitteratur. En efterhånden ældre bog, som dog stadig holder, er: Trillingsgaard, A.; Dalby, M.A. & Østergaard, J.R. (eds.): Børn der er anderledes – hjernens be-tydning for barnets udvikling. Psykologisk forlag 2004. Hvert kapitel i bogen er skrevet af de fagpersoner, som ved allermest. Og et “must” for enhver professionel, der møder mennesker med handicaps, er: Bøttcher, L. & Dammeyer, J.: Handicappsykologi. En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Samfundslitteratur 2013. Begge bøger bør læses langsomt og grundigt.

   Jeg kender også flere professionelle, der arbejder med børn med handicaps, som har haft god brug af: Kjærgaard, H.; Støvring, B. & Tromborg, A.: Barnets lærende hjerne. Børneneuropsykologi, kognition og neuropædagogik. Frydenlund 2012. Og i forhold til konflikter kan du med fordel læse om low arousal metoden i: Elvén, B.H. (2013): Adfærdsproblemer i skolen. Dansk Psykologisk Forlag. Og i: Elvén, B.H. (2010): Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning. Dansk Psykologisk Forlag.

   Det vigtigste er dog, at du som professionel er i stand til at observere på drengens adfærd. Her kan jeg varmt anbefale Marte Meo. Det er forhåbentlig allerede en del af din uddannelse, men ellers kan du læse om tilgangen her: Sørensen, J.B.: Dig, mig og os – observation og analyse af kontakt og relationer. Dafolo 2013. Men Marte Meo er noget, man skal uddannes i – ikke blot læse om.

   Og til sidst en moderne klassiker indenfor handicapområdet: Gammeltoft, B.C. (2009): Sansestimulering hos voksne. Forlag Gammeltoft. Det viser sig nemlig at professionelle har tendens til tolke andres adfærd på alt for højt niveau. Vi skal have blik for basis, nemlig det arousalmæssige og sansemæssige. Ellers laver vi fejl.

   God læselyst.

 2. Ulrik siger:

  Hej igen Dorthe.

  Mange mange tak for dit fyldige svar og den megen litteratur! Fedt! Jeg glæder mig til at få flere vinkler på mit projekt. Med hensyn til min case, så har jeg læst alt hvad der findes på ham, har lavet observationer af ham og teorien er næsten på plads. Jeg vil egentlig blot blive endnu klogere på emnet og særligt neuro.pæd & neuro.psyk , som det ser ud lige nu i forhold til fx 5 år siden. Er der nye og bedre måder at gøre det på? Er der ændret fokus? I forhold til fx 5 år siden og i takt med at ny viden om hjernen kommer til.

  • Dorthe Birkmose siger:

   Hej Ulrik

   Du kan læse om den opdaterede neuropædagogik i Thybo, P. (2013): Neuropædagogik. Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag. Han lavede en samlet fremstilling af den lidt rodede opstart på neuropædagogikken for at lave en version 2.0. Og så var Karen Marie Grønbæk forud for sin tid, da hun skrev: Neuropædagogik – en gang for alle, så den er stadig aktuel.

   Mht den opdaterede neuropsykologi, så kan jeg anbefale Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund 2009 som grundbog. Dertil kommer: Paulson, O.B.; Gjerris, F. & Sørensen, P.S.: Klinisk neurologi og neurokirurgi (6. udgave). FADL´s Forlag 2015 og Wæhrens, E., Winkel, A. & Jørgensen, H.S. (eds.): Neurologi og neurorehabilitering (2. udgave). Munksgaard 2013.

   Så har du vist lidt at få tiden til at gå med 😉 God læselyst.

Leave a Reply