Den 18. juli 2013 udkom den reviderede udgave af Munksgaards Neurologi og neurorehabilitering for ergo- og fysioterapeuter fra 2006. Når man sammenligner de to udgaver med hinanden, bliver det tydeligt, hvor meget der er sket indenfor området de sidste 7 år. Kommunalreformen og finanskrisen har gjort, at vi er blevet presset til at blive mere skarpe i vores faglige argumenter; men vi har også erfaret, at fagligheden til tider overtrumfes af økonomiske hensyn, og at specialiserede rehabiliteringssteder er blevet lukket. Heldigvis drøner den faglige udvikling og den nødvendige forskning alligevel derudaf, hvilket afspejles i Neurologi og neurorehabilitering med større viden indenfor såvel neurologien som de mange rehabiliteringskoncepter. Andenudgaven har også taget form efter Sundhedsstyrelsens MTV (Medicinsk Teknologi Vurdering) og forløbsprogrammerne vedrørende neurorehabilitering.

Begge udgaver af bogen står stærkt med tværfagligheden som omdrejningspunkt. Det er ikke bare noget, der nævnes i en bisætning eller skrives fordi det er god tone. Redaktørerne har sørget for, at hvert kapitels forfatterduo eller –trio (ligesom redaktørgruppen) er tværfagligt sammensat. Det er rigtig god stil. Som medforfatter til kapitlet om kognitive vanskeligheder kan jeg hilse og sige, at det har været en fagligt givende skriveproces – netop fordi vi med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og hver vores praksis har samme fokus på, at viden skal kunne bruges i praksis på en måde, så det hjælper mennesker med erhvervet hjerneskade.

I den nye udgave blev der gjort plads til et lille afsnit om neuropædagogik i kapitlet om tværfaglige metoder i neurorehabiliteringen. Det er nemt at se forskellen på neuropædagogik og andre pædagogikker, idet neuropædagogikken er anderledes med sit fokus på de kognitive funktioner i stedet for fokus på adfærden. Det er straks vanskeligere at præcisere neuropædagogikkens bidrag i forhold til andre neurorehabiliteringskoncepter, som allerede har medtænkt det kognitive og det solidariske samarbejde. Mit bud er, at neuropædagogikken kan bidrage med en skærpet faglig tankegang, når man arbejder med problemskabende adfærd.

Neurologi og neurorehabilitering passer godt sammen med andre lærebøger som Klinisk neuropsykologi, Klinisk psykiatri og Klinisk neuropsykiatri. Rent layoutmæssigt virker det også godt, at den nye udgave af Neurologi og neurorehabilitering har samme format som de andre lærebøger. Netop disse fire bøger udgør hovedstammen i mine opslagsbøger, hvor jeg lærer noget nyt hver gang jeg læser eller genlæser et kapitel. Lærebøgerne supplerer og overlapper hinanden på en fin måde med samme seriøsitet og høje faglige niveau.

 

Litteratur:

Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund 2009.

Mors, O.; Kragh-Sørensen, P. & Parnas, J. (eds.): Klinisk psykiatri (3. ed.). Munksgaard 2010.

Rosenberg, R. & Videbæk, P. (eds.): Klinisk neuropsykiatri. Fra molekyle til sygdom (2. ed.). FADL´s forlag 2013.

Wæhrens, E., Winkel, A. & Jørgensen, H.S. (eds.): Neurologi og neurorehabilitering (2. ed.). Munksgaard 2013.