Profil

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Århus Universitet i 2001. Mit speciale handlede om mang­lende erkendelse hos mennesker med hjerneskade. Efter nogle år som neuropsykolog på handicapområdet og ekstern lektor på audiologopædi-uddannelsen på Syddansk Universitet blev jeg selvstændig i 2004. I de første mange år superviserede jeg professionelle, der samarbejdede med mennesker med problemskabende adfærd. Det bragte mig rundt i landet til samtlige velfærdsområder. Jeg fik indblik i den dybe slitage, som kan få værdierne til at skride for professionelle. Derfor skiftede mit fokus til de krænkelser, som professionelle kan begå.

Jeg skrev bogen Når gode mennesker handler ondt som min øjenvidneberetning om den forråelse, som vi bliver nødt til at tale åbent om. I disse år holder jeg pause med supervisionen for at kunne bruge al min tid på at afholde foredrag om forråelsesrisikoen. Samtidig skriver jeg på bogen Mennesket er motiveret som handler om alternativerne til den afmægtige oplevelse af, at “vi har prøvet alt, og intet virker”.