Skriverier

Mennesket er mere socialt end moralsk
Audebo, J.H.
Outsideren, september 2021

Når psykisk slid fører til forråelse. Hvad vi ikke taler om, gør ondt værre
Birkmose, D.
Erhvervspsykologi, vol. 19, nr. 3, september 2021

Her gik grænsen
Handberg, R.; Østerlund, I. Og Schmidt, M.
Fagbladet FOA, juni 2021, side 24-29

Vi må ikke stirre os blinde på motivationen
Asbjørn, T.
SUF Magasinet juni 2021 side 10-13

Ældreplejen træder vande efter vaccine
Steno, M.
Kommunen.dk d. 29. januar 2021
https://www.kommunen.dk/artikel/aeldreplejen-traeder-vande-efter-vaccinen

Gratis læring med psykolog Dorthe Birkmose: Sådan undgår vi svigt og taler om fejl
Handberg, R.
Fagbladet FOA d. 30. november 2020.
https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2020/11/30/Gratis-laering-med-psykolog-Dorthe-Birkmose-Saadan-undgaar-vi-svigt-og-taler-om-fejl

En fortælling om forråelse og om behovet for faglig ledelse
Birkmose, D.
0-14, nr. 3, 2020, side 6-10

Omsorgen svigter
Justesen, S.
ÆldreSagen, oktober 2020, side 56-57 side

Forråelse kan ramme alle
Nielsen, D.K.
Socialrådgiveren, nr. 10, 2020, side 32-35.
https://issuu.com/socialrdg/docs/2020-10-socialraadgiveren-2

Psykolog: I årevis er ældreplejen blevet svigtet af tomme løfter
Handberg, R.
Fagbladet FOA d. 24. september 2020
https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2020/09/23/Dorthe-Birkmose-I-aarevis-er-plejepersonale-blevet-svigtet-af-tomme-loefter

Når normer og værdier skrider
Kamstrup, R.H.
KL – i forbindelse med KLs Ledertræf 2020
https://www.kl.dk/nyheder/forvaltning-og-ledelse/naar-vaerdier-og-normer-skrider/

Nej, Elses plejere er ikke onde, siger psykolog. Der findes simpelthen ikke onde mennesker
Honoré, D.R.
Berlingske d. 10. juli 2020
https://www.berlingske.dk/samfund/nej-elses-plejere-er-ikke-onde-siger-psykolog-der-findes-simpelthen-ikke

Psykolog om plejehjemssag: Den forråelse, som vi ser i optagelserne, er helt naturlig
Nilsson, K.
Politiken d. 9. juli 2020
https://politiken.dk/indland/art7855102/Den-forr%C3%A5else-vi-ser-i-de-skjulte-optagelser-er-helt-naturlig

Med corona stiger presset
Guldager, A.
FOA SOSU, nr 2, juni 2020

Psykolog om curlingbegrebet: Stop nu med at tale om noget, der ikke eksisterer
Lewinsky, C.
ALT.dk d. 27. april 2020

Forråelse er et kollektivt problem
Sandahl, M.D.
Socialpædagogen, januar 2020, side 8-13

Birkmose: Myten om curling-forældre er udtryk for forråelse
Sandahl, M.D.
Socialpædagogen d. 19. december 2019

Et juleevangelium om robusthed
Birkmose, D.
Inpraxis julekalender 2019

Hvad skal man gøre, når man oplever moralsk ubehag på sin arbejdsplads?
Høgholm, J.
Kristeligt Dagblad d. 22. november 2019

Forråelse er en risiko i det sociale arbejde
Borberg, P.
SUF Nyheder, 4. oktober 2019

Forråelse dækker over afmagt
Haugaard, A.
BUPL Storkøbenhavn d. 27. september 2019

Reager på faresignaler: 5 råd mod forråelse på jobbet
Rasmussen, R.J.
Fagbladet FOA, 29. maj 2019

Forråelse kan snige sig ind på dig
Jepsen, M. (2018)
Faglig til daglig
HK Kommunalbladet, oktober 2018, side 18-19.

Synspunkt: Risikoen for forråelse i ældreplejen
Birkmose (2018)
Helse, Synspunkt, september 2018, side 51.

FOA: Værdier skabes i daglige handlinger – ikke i værdigrundlag
FOA Leder Nyhedsbrev d. 20. september 2018.

Kapitel 11: Risikoen for forråelse
Birkmose, D. (2018)
Fra Professionelle samtaler og empatiske relationer
Hansen, B. & Nørrelykke, H. (red.)
Hans Reitzels Forlag 2018.

Hvis man havde set mig som menneske fremfor bare min skade – indefra-perspektiver på dansk neurorehabilitering
Glintborg, C. & Birkmose, D (2018)
Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse, vol. 2, nr. 1, 2018, 32-48.

Dorthe Birkmose kigger i krystalkuglen
Rasmussen, K. (2018)
CAS Bladet, juni 2018, 14-15.

Vi skal turde sætte skrøbeligheden i spil
Asbjørn, T (2018)
SUF Magasinet, maj 2018, 6-11.

Forord
Birkmose, D. (2018)
Fra Som det plejer at være derhjemme – væk fra institutionskultur på plejehjem
Skovsbøl, U.
Hovedland 2018

Låste døre som afmagt
Gruber, T. (2018)
LEV Bladet, nr. 1, februar 2018, 26-28.

Det er ikke magten men afmagten, der bekymrer mig
Meier, J. (2017)
Social Udvikling, nr. 6, december 2017, 4-11.

Når afmagten rammer
Kamp, M. (2017)
Børn & Unge, oktober 2017

Faglig ledelse er vigtigere nu end nogensinde
Birkmose, D (2017)
Fra Bossen, J.S (red.): Stress – et ledelsesansvar. FOA 2017.

Hård kritik af tonen på et plejehjem
Gadeberg, A. (2017)
TV2 Øst d. 30. juli 2017

Kunsten at blande sig
Johansen, H.T. (2017)
Atlantic Journal juni 2017

Er forråede professionelle i psykiatrien et område der fortsat skal fokuseres på?
Asser, M (2017)
Psykiatrisk Sygepleje Maj 2017

Nudging – et kærligt lille puf
Davidsen, T. (2017)
Skov & Land, nr 3, april 2017, s 14-16.

Boganmeldelse hos Center for Høretab
Franck, B. (2017)
Det er ikke rar læsning. Men det er nødvendig læsning.

Derfor får vi kvalme af buzzwords
Davidsen, T. (2017)
Frie Skoler, nr 1, januar 2017

Det er menneskeligt at fejle
Zak, S. B. (2016)
CAS Bladet, nr 12, december 2016

Slaget om den positive psykologi
Davidsen, T. (2016)
Gymnasieskolen, oktober 2016

Vi vil gerne motivere andre, men hvor meget må vi bestemme?
Danske Demenskoordinatorers Årsmøde i september 2016.

Maktlöshet motas med motivation och förståelse
Beckman, M (2016)
Etiken i praktiken, nordisk konference for speciallærere d. 15. og 16. september 2016

Søges: Robuste lærere.
Davidsen, T. (2016)
Frie skoler, nr 8, september 2016

DR P4 Morgen
P4 Fyn Morgen d. 18. august 2016
Læs referatet af radioindslaget

DR P1 Morgen
P1 Morgen d. 3. august 2016
Læs referatet af radioindslagene

Boganmeldelse i Danske Kommuner: “De forråede”
Ekeroth, T. (2016)
Danske Kommuner No. 6, 25. februar 2016

Forråelse på arbejdspladsen er svær at tale om
Boye, S. (2016)
Danske Kommuner, nr 12, 2016

Etisk råd vil diskutere brugen af nudging
Klit, M. (2015)
Netavisen.dk d. 17. november 2015

Vi er nødt til at tale om forråelse
Birkmose, D. (2015)
Magasinet P, nr. 3, 2015

Mødet med de forråede professionelle.
Birkmose, D. (2015)
Autismebladet, nr 6, 2015, pp. 6-13.

Nysprog: Når ja-hatten strammer.
Davidsen, T. (2014)
Socialpædagogen, nr. 24, december 2014, pp 4–6.

Fysiske og psykiske magtanvendelser skaber afmagt hos alle
Birkmose, D. (2014)
Unge Pædagoger, nr. 3, oktober 2014, side 35-50.

Faglighed er dit værn mod at handle ondt.
Larsen, T.V. (2014)
Børn & Unge, nr 14, 2014 og Nedslag i ondskabens psykologi

Forråelse – et tabu og alligevel helt almindeligt
Birkmose, D. (2014)
Vera, nr. 67, juni 2014, side 54-56.

Boganmeldelse
Lundgaard, Z. A. (2014)
Patientprotector Danmark

Risiko for forråelse
Højgaard, S. (2014)
FOA, nr. 2, 2014

Når afmagt bliver til ondskab.
Davidsen, T. (2013)
Fysioterapeuten, nr 12, 2013

Boganmeldelse
Bagh, J. (2013)
Sygeplejersken, 2013, 12, s. 52-54

Når socialarbejderen handler ondt.
Davidsen, T. (2013)
LEV Bladet, december, nr. 8.

Boganmeldelse
Bækgaard Brasch, B. (2013)
JobUdenVold, 2013, november, s. 3

Når gode mennesker handler ondt.
Birkmose, D. (2013)
Vipu Viden, 15. årgang, nr. 3, oktober 2013, side 28-30

Gode mennesker kan også handle ondt.
Davidsen, T. (2013)
Socialpædagogen, nr. 21, oktober 2013, pp. 12-15

Når gode mennesker handler ondt.
Birkmose, D. (2013)
Nyhedsbladet, august 2013, side 9-11

Når gode mennesker handler ondt. Tabuet om forråelse.
Kapitel 1 Om ondskabens eksistens i det gode arbejde
Birkmose, D. (2013)
Syddansk Universitetsforlag.

Neuropædagogik.
Birkmose, D. (2013)
Neurologi og neurorehabilitering (2.ed.). Munksgaard.

Kognitive vanskeligheder.
Kristensen, H.K. & Birkmose, D. (2013)
Neurologi og neurorehabilitering (2.ed.)Munksgaard.

Vores tolkninger af andres adfærd.
Birkmose, D. (2013)
ViPU Viden, 15. årgang, nr. 2, juni 2013

Forråelse.
Svenning, H. & Kristensen, P. (2013)
Social- og sundhedsassistentklubben Århus.
Nyhedsbladet, maj 2013, side 18-22 

Vi rummer alle ondskab, men er ikke alle mordere.
Johansen, T.S.
Kristeligt Dagblad, 14. maj 2012

Tal om forråelsen.
Pedersen, K. (2011)
Nyhedsbrevet Job Uden Vold, november

Forråelsen af personalet i arbejdet med voldsom adfærd.
Birkmose, D. (2011)
LEV Bladet, oktober, nr. 6.

Udbredelse af neuropædagogisk viden på Lundebo – med inspiration hentet fra dvd’en ”Styrk din neurofaglighed” med Dorthe Birkmose.
Jacobsen, I.M.,  Madsen, T. & Keinicke, M (2011)
Fokus, 2011, nr. 2

Kampen mod forråelse begynder hos os selv.
Birkmose, D. (2010)
VidensTema, vol. 5, forår.

Uvidenskabelige tests sætter fagligheden over styr.
Birkmose, D. (2010)
Fokus, årgang, nr 4.

Fagligheden har et sprog.
Engell, M.F. (2009)
Fokus, 2009, nr. 1.

Referat fra 8. neuropædagogiske landskonference 2008 i DaNS om ”Indsigt og erkendelse – evaluering og dokumentation”.
Sørensen, S. (2009)

Neuropsykologiske syndromer.
Kristensen, H.K. & Birkmose, D (2006)
Fra Wæhrens, E., Winkel, A. & Gyring, J. (eds.): Neurologi og neurorehabilitering for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Munksgaard.

Hvad er voldsom adfærd?
Birkmose, D. (2004)
Fokus, 2004, nr. 3.

Anosognosi i et neuropsykologisk perspektiv – en beskrivelse af manglende erkendelse hos hjerneskadede.
Lillelund, A. & Birkmose, D. (2004)
Psykologisk Studieskriftserie Aarhus Universitet vol. 7, no. 1.