Jeg savner de gamle videnscentre

Da jeg skulle finde materiale til hjemmesiden frem, dukkede mine første artikler fra 2004 op. Det er vemodigt at tænke på, at Fokus ikke længere udgives, og at Videnscenter for Hjerneskade er væk. Det var vigtigt at have videnscentrene med hver deres speciale, da der hele tiden kommer oceaner af ny viden fra både national og international forskning. Det er umuligt for den enkelte praktiker at følge med, og derfor var det fedt at have nogen til at skumme den faglige fløde for os. Det mangler vi i dag. Alle videnscentrene er nu samlet under Socialstyrelsen med hjemmesiden Viden til gavn samt bladene Inkl. og Social fokus. Men de kritiske artikler og nuancerede indlæg er dermed desværre blevet erstattet af feelgood-artikler om, hvor godt det hele går. Det er trættende læsning, når der ensidigt fortælles ”gode historier”.

Jeg bruger PsykologNyt og forsøger at følge med i andre fagforeningsblade som fx Infoa, Socialpædagogen, Sygeplejersken, Ergoterapeuten og Socialrådgiveren. Den daglige nyhedsmail Handiklip fra Danske Handicaporganisationer giver mig et godt overblik over, hvad der rører sig i medierne. ViPU Viden fra Center for Oligofrenipsykiatri har beholdt de faglige drøftelser, hvilket jeg læser med stor interesse. Jeg har netop tilmeldt mig nyhedsbrevet fra VISS på Sølund og nyhedsbrevet fra Dansk Psykiatrisk Selskab, hvilket jeg forventer mig noget godt af. SUS udsender nyhedsbrevet Job uden vold som erstatning for det gamle blad Vold som udtryksform, og de har beholdt lidt af deres gamle kant. Når jeg har lyst til at neuronørde lidt, læser jeg udgivelserne fra Hjerneforum, hvor det faglige niveau er befriende højt.

Hvor finder I jeres faglige opdateringer i dagligdagen?

Leave a Reply