Bliver de nye socialtilsyn reelle samarbejdspartnere i kampen mod forråelse?

Fra den 1. januar 2014 overtager de 5 nye tværkommunale tilsyn efter 98 kommunale og 5 regionale tilsyn. Det er en stor opgave. Jeg er mest interesseret i, om de 5 nye tilsyn magter at sætte fokus på de etiske problemer og forråelsesrisikoen. Det vil vise sig i løbet af 2014 og 2015. Indtil videre har jeg kun kunnet finde enkelte hensigtserklæringer på nettet, hvilket er meget naturligt, da tilsynene ikke er påbegyndt det egentlige arbejde endnu. Jeg fandt bl.a. nogle slides fra lederen Ib Poulsen, hvor han gennemgår de overordnede linjer: Socialttilsyn oplæg12062013. Det er godt at læse, at formålet med de nye tilsyn er at stille højere krav til den faglige kvalitet. Jeg kan kun være enig, men når jeg læser videre, bliver jeg bekymret. For mig ser det ud som om fokus er på økonomi og ikke på faglighed. Ligeledes nævnes ”ensartethed” flere gange, hvorimod ”individuelle tilbud” slet ikke nævnes. I mine mest mistroiske øjeblikke bliver jeg bekymret for, at tilsynene har til opgave at sørge for at ”de dyre tilbud” bliver lige så billige som ”de billige tilbud” – uden hensyntaget til faglige forskelle.

Ib Poulsen skriver, at tilbuddene kan give informationer til tilsynene uden samtykke fra borgerne. Det løber mig koldt ned af ryggen. Forhåbentlig er det bare en upræcis formulering, og forhåbentlig er det kun informationer om tilbuddenes økonomi, der menes.

Der skal indføres en whistleblower-ordning. Jeg ved ikke, hvad intentionen egentlig er, og derfor har jeg svært ved at se forskel på whistleblower-ordningen og på den mulighed, som vi længe har haft for at kontakte Arbejdstilsynet. Det bliver interessant at følge, hvordan tilsynene vil organisere det – og om fokus er mere på økonomi end faglighed. Det bliver vigtigt at tænke på, hvordan borgere og personaler kan få mulighed for at fortælle om deres oplevelser med forråelse til nogen, som magter at handle på det. Problemet bliver at skabe tillid til, at dem, der tager telefonen i whistleblower-afdelingen, er fagligt klædt på til at turde lytte til dem, der ringer. En faglig skriftestol er dog ikke tilstrækkelig. Tilliden afhænger også af, om whistleblower-folkene har reel magt til at gøre noget ved problemerne.

Leave a Reply