Åbne arrangementer og fyraftensmøder hos fagforeningerne i 2020

Hvis jeg ikke når forbi din arbejdsplads eller din forening i løbet af året, så er der mulighed for at møde mig på de åbne arrangementer eller hos fagforeningerne i 2020. Bemærk at det er forskelligt, hvor åbne fagforeningernes arrangementer er for ikke-medlemmer. Jeg vil løbende opdatere links´ne, så du kan læse mere og få adgang til at tilmelde dig.

Stresskonferencen i København d. 23. og 24. januar 2020 er for længst udsolgt, men jeg kan se på deres facebookside, at der er flere, der gerne vil sælge deres billetter, fordi de er blevet forhindret. Så det var måske alligevel værd at tjekke programmet ud på https://stresskonferencen.dk/program-2/, selvom der ikke er lang tid til. Jeg har fået 40 minutter til at sige noget om forråelse. Derudover kan der på de to dage lyttes til en imponerede række af fagfolk som Thomas Milsted, Rikke Høgsted, Anders Petersen, Steen Hildebrandt og mange flere. Man kan vist ikke undgå at få flere nuancer på sin viden om stress i løbet af de to dage.

TUBA konferencen d. 30. og 31. marts 2020 afholdes vanen tro på Odense Congress Center. Overskriften i år er “Unge skaber fællesskaber – fællesskaber skaber unge”. Jeg er på med en workshop d. 30. marts om forråelse som overlevelsesstrategi. Jeg taler mest om forråelse som en overlevelsesstrategi for pressede professionelle, men jeg har lovet, at jeg også nævner forråelse som en overlevelsesstrategi for pressede unge. TUBA konferencen indholder i øvrigt en perlerække af fremragende foredragsholdere, hvor jeg glæder mig til at høre alle dem, som jeg kan nå. Læs selv mere på https://tuba.dk/arrangement/tuba-konferencen-2020/, hvor du også kan tilmelde dig.

Socialpædagogerne Midtsjælland afholder d. 4. maj 2020 en aften i Ringsted kl. 18.30-21.30, hvor jeg holder oplæg om robusthed. Der har været forsket i mental robusthed (resiliens) siden 1940´erne, så der ligger en masse viden om, at mental robusthed skabes i relationerne. Desværre skævvrides denne viden i disse år til at handle om individuel robusthedstræning. Jeg vil tale om robusthed hos børn, borgere og pædagoger. Der kommer senere et opslag på Socialpædagogerne Midtsjællands hjemmeside.

Hos FOA Frederiksberg d. 5. maj 2020 kl. 17.00-20.00 taler jeg om, når presset bliver for stort og forråelse bliver en overlevelsesstrategi. Det koster 50 kr for medlemmer, og man kan tilmelde sig via FOA Frederiksberg.

FOA Nordjylland står for et eftermiddagsarrangement d. 11. maj 2020, hvor jeg taler om forråelsesrisikoen. Når vi har fået lavet et program, kan det findes på https://www.foa.dk/afdelinger/foa-nordjylland/aktiviteter. Måske bliver det et arrangement for ledere. Jeg kommer nemlig til FOA Nordjylland igen i efteråret, så det giver nogle muligheder for målrette de to oplæg forskelligt.

Det nordjyske faglige vidensnetværk for udviklingshæmning og psykiatri Netnord står for to ens temadage d. 12. eller 13. maj 2020, hvor jeg har hele dagen til at tale om forråelsesrisikoen, faresignalerne og hvordan vi kan værne os mod forråelsen. Temadagene udbydes i første omgang til Netnords egne medlemmer, og så fyldes de resterende pladser i Vendsyssel Idrætscenter op med ikke-medlemmer. Du finder resten af informationerne på Netnords facebookside https://www.facebook.com/pages/category/Education/Netnord-1395778320665729/ på et opslag fra d. 20. december 2019. Som ikke-medlem skal du nok være lidt hurtig til at tilmelde dig.

DSR Sjælland inviterer d. 3. juni 2020 til en aften om, når gode mennesker handler ondt. Vi har tre timer i Borup fra kl. 17.00 til kl. 20.00 til at drøfte forskellige vinkler på forråelse som overlevelsesstrategi, når afmagtsfølelserne kan overvælde én som sygeplejerske. Læs resten på https://tilmeld.dsr.dk/sjaelland-03062020videnscafenaargodemenneskerhandlerondt.

Jeg tager på Folkemødet i år om fredagen og lørdagen. Jeg har foreløbig en aftale med Danske Diakonhjem om, at vi i Selveje-teltet om fredagen kl. 12.00-12.45 drøfter, hvordan vi kan blive ved med at forvente af ledere og medarbejdere, at de gør en forskel under de mere og mere pressede arbejdsbetingelser. 

Socialpædagogerne Lillebælt afholder d. 3. september 2020 et aftenarrangement i Odense, hvor vi (ligesom i 2019) sætter fokus på mental robusthed hos børn, borgere og professionelle. Jeg vil gennemgå de fire bølger i robusthedsforskningen for ende ud med at beskrive, hvordan solid viden om robusthed står overfor den moderne myte om, at man skal tage sig sammen og træne sig til at kunne klare mere og mere. Der kommer et opslag på https://sl.dk/nyt/arrangementer?page=25&kreds=14a83c6e-f706-ea11-828b-2818787d2485&group=0&month=0&year=0, når der åbnes for tilmeldinger.

Uddannelsesforbundet står for fire ens temaeftermiddage kl. 16.00-18.00 om når presset bliver for stort, og forråelse kan blive en overlevelsesstrategi d. 29. september i København, d. 30. september i Odense, d. 7. oktober i Aalborg og d. 8. oktober i Herning. Der kommer et opslag på https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/ inden længe. Vi er netop ved at lægge sidste hånd på programmet.

Jeg har en aftale med FOA Nordjylland igen d. 27. oktober 2020. Der kommer et opslag på https://www.foa.dk/afdelinger/foa-nordjylland/aktiviteter, når vi har fået planlagt eftermiddagens program.

Det sidste åbne arrangement i 2020 er hos PS Videnscenter i Holbæk d. 29. oktober. Der er allerede åben for tilmeldinger til en temaeftermiddag eller -aften om motivationsarbejdet og spørgsmålet om hvor meget vi som professionelle må bestemme i andres liv. Hvis du vil med kl. 14-17, så tilmelder du dig via https://psvidenscenter.dk/begivenhed/foredrag-med-dorthe-birkmose/ Hvis du hellere vil deltage kl. 18-21, så tilmelder du dig via https://psvidenscenter.dk/begivenhed/foredrag-med-dorthe-birkmose-hvor-meget-maa-du-som-professionel-bestemme-over-andre/.

Årets sidste fagforeningsarrangement i min kalender er Landskurset for addiktiv sygepleje d. 9. og 10. november 2020. Arrangørerne er DSRs Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje, og de plejer at lave nogle imponerende to-dages landskurser. Du kan se sidste års program her https://dsr.dk/fs/fs4/arrangementer, imens vi venter på, at dette års program falder helt på plads. Jeg ved bare, at jeg har fået 2 timer d. 9. november 2020. Jeg vil tro, at jeg skal tale om forråelsesrisikoen, når man arbejder indenfor rusmiddelområdet.

Og straks i 2021 starter vi igen et efteruddannelseshold i neuropædagogik og neurorehabilitering op på Filadelfia i Dianalund. Der kommer opslag på http://www.filadelfia.dk/formidling/filadelfia-uddannelse/udd-epilepsi-neurorehab, når 2021-programmet er klar. Hvis du kunne tænke dig at se 2020-programmet eller høre mere om indholdet, så skriv til mig på psykolog.birkmose@gmail.com.

LindbergFenger Kursus- og Videnscenter i Fredericia udbyder en hel temadag d. 19. januar 2021 om “Når presset bliver for stort, opstår risikoen for forråelse”. Læs mere og tilmeld dig via https://lindbergfenger.dk/naar-presset-bliver-for-stort-opstaar-risikoen-for-forraaelse/. Der er plads til max 60-70 deltagere.

Skriv et svar