Åbne arrangementer og fyraftensmøder hos fagforeningerne i 2020 (redigeret i forbindelse med covid-19)

Hvis jeg ikke når forbi din arbejdsplads eller din forening i løbet af året, så er der mulighed for at møde mig på de åbne arrangementer eller hos fagforeningerne i 2020. Bemærk at det er forskelligt, hvor åbne fagforeningernes arrangementer er for ikke-medlemmer. Jeg vil løbende opdatere links´ne, så du kan læse mere og få adgang til at tilmelde dig.

Usikkert om arrangementet afholdes: Hos FOA Frederiksberg d. 5. maj 2020 kl. 17.00-20.00 taler jeg om, når presset bliver for stort og forråelse bliver en overlevelsesstrategi. Det koster 50 kr for medlemmer, og man kan tilmelde sig via FOA Frederiksberg.

Det nordjyske faglige vidensnetværk for udviklingshæmning og psykiatri Netnord står for to ens temadage d. 12. eller 13. maj 2020, hvor jeg har hele dagen til at tale om forråelsesrisikoen, faresignalerne og hvordan vi kan værne os mod forråelsen. Temadagene udbydes i første omgang til Netnords egne medlemmer, og så fyldes de resterende pladser i Vendsyssel Idrætscenter op med ikke-medlemmer. Du finder resten af informationerne på Netnords facebookside https://www.facebook.com/pages/category/Education/Netnord-1395778320665729/ på et opslag fra d. 20. december 2019. Som ikke-medlem skal du nok være lidt hurtig til at tilmelde dig.

DSR Sjælland inviterer d. 3. juni 2020 til en aften om, når gode mennesker handler ondt. Vi har tre timer i Borup fra kl. 17.00 til kl. 20.00 til at drøfte forskellige vinkler på forråelse som overlevelsesstrategi, når afmagtsfølelserne kan overvælde én som sygeplejerske. Læs resten på https://tilmeld.dsr.dk/sjaelland-03062020videnscafenaargodemenneskerhandlerondt.

Jeg tager på Folkemødet i år om fredagen og lørdagen. Jeg har foreløbig en aftale med Danske Diakonhjem om, at vi i Selveje-teltet om fredagen kl. 12.00-12.45 drøfter, hvordan vi kan blive ved med at forvente af ledere og medarbejdere, at de gør en forskel under de mere og mere pressede arbejdsbetingelser. 

Socialpædagogerne Lillebælt afholder d. 3. september 2020 et aftenarrangement i Vejle, hvor vi (ligesom i Odense i 2019) sætter fokus på mental robusthed hos børn, borgere og professionelle. Jeg vil gennemgå de fire bølger i robusthedsforskningen for ende ud med at beskrive, hvordan solid viden om robusthed står overfor den moderne myte om, at man skal tage sig sammen og træne sig til at kunne klare mere og mere. Der er plads til 80 og åbent for tilmedinger på https://sl.dk/nyt/arrangementer/arrangement/dorthe-birkmose-et-oplg-om-robusthed-resiliens/b9ebec00-415d-ea11-a94c-28187872690a.

Uddannelsesforbundet står for fire ens temaeftermiddage kl. 16.00-18.00 om når presset bliver for stort, og forråelse kan blive en overlevelsesstrategi d. 29. september i København, d. 30. september i Odense, d. 7. oktober i Aalborg og d. 8. oktober i Herning. Der er åbent for tilmeldinger via https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer/?id=805

Jeg har en aftale med FOA Nordjylland d. 27. oktober 2020 om et eftermiddagsarrangement kl. 13.00-15.00 for ledere om forråelsesrisikoen. Tilmelding sker via https://www.foa.dk/afdelinger/foa-nordjylland/aktiviteter/fagligledelse-og-forraaelsesrisikoen271020

Det sidste åbne arrangement i 2020 er hos PS Videnscenter i Holbæk d. 29. oktober. Der er allerede åben for tilmeldinger til en temaeftermiddag eller -aften om motivationsarbejdet og spørgsmålet om hvor meget vi som professionelle må bestemme i andres liv. Hvis du vil med kl. 14-17, så tilmelder du dig via https://psvidenscenter.dk/begivenhed/foredrag-med-dorthe-birkmose/ Hvis du hellere vil deltage kl. 18-21, så tilmelder du dig via https://psvidenscenter.dk/begivenhed/foredrag-med-dorthe-birkmose-hvor-meget-maa-du-som-professionel-bestemme-over-andre/.

Årets sidste fagforeningsarrangement i min kalender er Landskurset for addiktiv sygepleje d. 9. og 10. november 2020. Arrangørerne er DSRs Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje, og de plejer at lave nogle imponerende landskurser. Du kan se sidste års program her https://dsr.dk/fs/fs4/arrangementer, imens vi venter på, at dette års program falder helt på plads. Jeg ved bare, at jeg har fået 2 timer d. 9. november 2020. Jeg vil tro, at jeg skal tale om forråelsesrisikoen, når man arbejder indenfor rusmiddelområdet.

Og straks i 2021 starter vi igen et efteruddannelseshold i neuropædagogik og neurorehabilitering op på Filadelfia i Dianalund. Der kommer opslag på http://www.filadelfia.dk/formidling/filadelfia-uddannelse/udd-epilepsi-neurorehab, når 2021-programmet er klar. Hvis du kunne tænke dig at se 2020-programmet eller høre mere om indholdet, så skriv til mig på psykolog.birkmose@gmail.com.

LindbergFenger Kursus- og Videnscenter i Fredericia udbyder en hel temadag d. 19. januar 2021 om “Når presset bliver for stort, opstår risikoen for forråelse”. Læs mere og tilmeld dig via https://lindbergfenger.dk/naar-presset-bliver-for-stort-opstaar-risikoen-for-forraaelse/. Der er plads til max 60-70 deltagere, og der er åbent for tilmelding allerede.

Skriv et svar