Archive for marts, 2014

Er der en sygeplejerske, der har mod på at blive interviewet af journalist til artikel i “Sygeplejersken”?

Jeg er blevet kontaktet af journalist Thomas Davidsen, der som freelance journalist gerne vil skrive om forråelsesrisikoen i sygepleje-faget. Han tager udgangpunkt i min bog “Når gode mennesker handler ondt”, […]

Første konklusioner fra Fagbladet FOAs undersøgelse af forråelse

På fagbladet FOA er journalist Signe Højgaard gået grundigt til værks i forsøget på at forstå risikoen for forråelse. Hun har gennemført en større spørgeskemasundersøgelse blandt FOAs medlemmer. Jeg har […]

Bør personale styre eller støtte andre? Den klassiske diskussion, om hvorvidt vi bør have en styrende tilgang eller en ikke-dirigerende tilgang til at hjælpe andre mennesker, bliver mere og mere aktuel.

I aviserne læser jeg, at jobcentre har hyret private vagtværn for at beskytte personalet mod de såkaldte troublemakers, der protesterer mod den behandling, som de får af systemet. Jeg møder […]